ภาครัฐ เอกชน ประชาชน สนับสนุนอาหาร-เครื่องดื่ม มอบให้หน่วยบริการฉีดวัคซีน “ไทยพีบีเอส–THG”

ตามที่หน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด–19 กรุงเทพมหานคร - หอการค้าไทย - ไทยพีบีเอส - ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป ณ ไทยพีบีเอส สำนักงานใหญ่ ถนนวิภาวดีรังสิต ได้เปิดบริการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนที่ได้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ไทยร่วมใจ.com หรือ แอปพลิเคชันเป๋าตัง รวมถึงร้านสะดวกซื้อที่ร่วมโครงการ ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา มีหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน ต่างเดินทางมาสนับสนุนส่งมอบอาหารและเครื่องดื่มให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ภายในหน่วยบริการฯ อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งสัปดาห์

โดยในช่วงวันที่ 9 – 22 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา มีหน่วยงานที่เดินทางมาร่วมส่งมอบอาหาร และเครื่องดื่ม เพื่อมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ หน่วยบริการฉีดวัคซีน “ไทยพีบีเอส – THG” จำนวน 16 หน่วยงานด้วยกัน อาทิ ร้านอาหารสวนกุหลาบ มอบอาหารกล่อง วันละ 100 กล่อง และเครื่องดื่มสมุนไพร, บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) โดย คุณศตกมล วรกุล ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร มอบน้ำดื่ม จำนวน 4,000 ขวด, Lotus’s go fresh มอบอาหารกล่อง จำนวน 300 กล่อง, คุณกิตติ กิตติภิญโญ และครอบครัว มอบไอศครีม กชามาส จำนวน 220 ถ้วย, คุณมงคล แซ่เล้า มอบมันต้มขิง จำนวน 30 ถ้วย, คุณแก้วจิตร โลหะลักษณาเดช และ คุณสมชาติ จิตเสรีรัตน์ มอบอาหาร จำนวน 40 กล่อง และเครื่องดื่ม จำนวน 60 ขวด, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) มอบน้ำดื่ม จำนวน 5,000 ขวด, บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด มอบอาหาร จำนวน 400 กล่อง และน้ำดื่ม จำนวน 12,000 ขวด, ดร.ประสิทธิ์ (ปทาน) ศรีสุวรรณ มอบอาหาร จำนวน 200 กล่อง, คุณพิณ ศรีสุวรรณ และครอบครัว มอบอาหารจำนวน 200 กล่อง และน้ำดื่ม จำนวน 200 ขวด, ดร.คงชิต ชินสิญจน์ ตัวแทนมูลนิธิชินสิญจน์ และสมาคมสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร มอบอินทผาลัมสด จำนวน 40 กิโลกรัม, คุณภัควัลย์ และครอบครัว มอบอาหาร จำนวน 200 กล่อง พร้อมขนมหวาน, คุณเบญจพร มอบอาหาร จำนวน 100 กล่อง, บริษัท ซี.ที.แอล อินเตอร์ลูบ จำกัด โดย คุณวรรณเพ็ญ อินทกูล Administration Manager มอบอาหาร จำนวน 200 กล่อง, คุณสมชาติ และครอบครัว มอบอาหารและน้ำดื่ม จำนวน 250 ชุด, บริษัท นารายณ์ พิซเซอเรีย จำกัด โดยคุณอภิเกียรติ เจนพณิช กรรมการผู้จัดการบริษัท มอบอาหาร จำนวน 600 กล่อง โดยมี คุณสุวรรณา สมบัติรักษาสุข รองผู้อำนวยการ ส.ส.ท. คุณนพดล ศรีหะทัย บรรณาธิการบริหาร สำนักข่าวไทยพีบีเอส คุณอดุลย์ พรชุมพล ผู้อำนวยการสำนักบริหาร ไทยพีบีเอส คุณสมพร เจียสารัมย์ ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ไทยพีบีเอส คุณฑีฆา ธรรมกิจ ผู้จัดการฝ่ายจัดหารายการและพัสดุ ไทยพีบีเอส ให้การต้อนรับและรับมอบสิ่งของสนับสนุนดังกล่าว

นอกจากนี้ ยังมีประชาชนทั่วไปเดินทางมาส่งมอบอาหารและเครื่องดื่ม ตลอดจนสิ่งของต่าง ๆ ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ในหน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด–19 “Thai PBS – THG” ณ ไทยพีบีเอส สำนักงานใหญ่ อย่างต่อเนื่องทุกวัน

ในนามของไทยพีบีเอส บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์และสนับสนุนการปฏิบัติงานมา ณ โอกาสนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรม

กลับขึ้นด้านบน