กรณีพนักงาน ส.ส.ท. มีพฤติกรรมที่ฝ่าฝืนกฎหมายและไม่เหมาะสม

กรณีพนักงาน ส.ส.ท. มีพฤติกรรมที่ฝ่าฝืนกฎหมายและไม่เหมาะสม

ตามที่มีการเผยแพร่ข่าวผ่านสื่อมวลชนทั้งโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ เกี่ยวกับพฤติกรรมของพนักงาน ส.ส.ท. ที่อาจเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย กล่าวคือ การห้ามเดินทางข้ามจังหวัด หรือต้องกักตัวเมื่อเดินทางเข้าพื้นที่ที่กำหนด และมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม คือ การใช้คำพูดข่มขู่เจ้าพนักงานว่า จะนำนักข่าวมาทำข่าว อันอาจทำให้ ส.ส.ท. เสื่อมเสียชื่อเสียง ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัด อันอาจเป็นการฝ่าฝืนระเบียบ ส.ส.ท. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๑๐ วินัย การรักษาวินัย และการดำเนินการทาง วินัยนั้น

สำนักทรัพยากรมนุษย์ และฝ่ายบริหารได้รับทราบเรื่องดังกล่าวแล้ว ในวันจันทร์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ จะได้เชิญพนักงานมาพบเพื่อให้ถ้อยคำข้อเท็จจริงและหากพนักงานมีพฤติกรรมใดที่มีการฝ่าฝืนตามระเบียบข้อบังคับก็จะมีการดำเนินการตามที่สมควรต่อไป

สำนักทรัพยากรมนุษย์
๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรม

กลับขึ้นด้านบน