มติเลือก รศ.ดร.ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ ประธานกรรมการนโยบายฯ ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตยฯ

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ 7/2558 มีมติเลือก รศ.ดร.ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ เป็นประธานกรรมการนโยบาย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส) ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป

รศ.ดร.ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการนโยบาย ด้านส่งเสริมประชาธิปไตย การพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่น การเรียนรู้และการศึกษาการคุ้มครองและพัฒนาเด็กเยาวชนหรือครอบครัวหรือการส่งเสริมสิทธิของผู้ด้อยโอกาสทางสังคมคนใหม่ แทนศาตราจารย์วิริยะ นามศิริพงษ์พันธุ์ โดยได้รับการประกาศจากสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย แทนตําแหน่งที่ว่างมีผลตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา

โดยกรรมการสรรหาทั้ง 15 องค์กร ตามพระราชบัญญัติองค์กรการกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย มาตรา 18 และมาตรา 24 (2) หลังได้แสดงวิสัยทัศน์ตรงกับความรู้ความสามารถ โดยเน้นการบริหารงานตามกระแสสังคมที่สอดคล้องกับการทำงานในยุคทีวีดิจิทัลประกอบกับพิจารณาผลงานและประวัติการทำงานที่ผ่านมา ปัจจุบัน รศ.ดร.ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ เป็นนักวิชาการและอาจารย์ประจำสอนหลักสูตรพิเศษ สาขาเศรษฐศาสตร์การเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ติดตามประวัติกรรมการนโยบาย ส.ส.ท.ได้ที่

www.thaipbs.or.th/BOG

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรม

กลับขึ้นด้านบน