ไทยพีบีเอส ร่วมกับ 15 มหาวิทยาลัย สร้างประสบการณ์ใหม่ในโครงการ “ปล่อยของ ลองเล่า”

“ปล่อยของ ลองเล่า” เป็นโครงการที่เปิดพื้นที่ให้นิสิตนักศึกษาได้พัฒนาและผลิตรายการสื่อเสียง โดย ไทยพีบีเอส ทำงานร่วมกับคณาจารย์ด้านสื่อสารมวลชนและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ออกแบบให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทักษะสำคัญ แล้วทดลองนำความรู้ไปผลิตผลงานจริง ภายใต้การกำกับของครูอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้ได้ผลงานคุณภาพดี แล้วนำมาเผยแพร่ผ่านช่องทาง Thai PBS Podcast โดยนิสิตนักศึกษาที่มีความสามารถ ผลิตผลงานได้ดี ก็มีโอกาสจะพัฒนาเป็นผู้ผลิตอิสระทำงานร่วมกับ ไทยพีบีเอส ต่อไปในอนาคตเมื่อจบการศึกษา รวมถึงเป็นการทำงานเชื่อมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่มีนิสิตนักศึกษาเป็นคนรุ่นใหม่ สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของผู้ที่ฟังพอดคาสต์

 

โดย นางสาวโสภิต หวังวิวัฒนา ผู้จัดการฝ่ายสื่อเสียง สำนักสื่อใหม่ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ ไทยพีบีเอส กล่าวว่า โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างไทยพีบีเอสพอดคาสต์กับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้งกรุงเทพมหานครและภูมิภาค จำนวน 15 สถาบัน เพื่อให้สื่อสาธารณะแห่งนี้เป็นพื้นที่สำหรับนักศึกษาเผยแพร่ผลงานสื่อเสียงที่เต็มรูปแบบ นักศึกษาที่ผ่านการอบรมแล้วจะผลิตผลงานพอดคาสต์เพื่อนำมาออกอากาศในครึ่งหลังของปี 2564

สื่อเสียงมีหลายประเภท ทั้งวิทยุที่รับฟังได้ทางคลื่น F.M หรือ A.M. และที่กำลังได้รับความนิยมมากในขณะนี้ก็คือพอดคาสต์ (Podcast) ซึ่งรับฟังผ่านอุปกรณ์สื่อสารที่เชื่อมต่อด้วยอินเตอร์เน็ต เราจะคุ้นเคยกับรายการ talk คือมีผู้จัดรายการ มีแขกรับเชิญสนทนากัน แต่ที่จริงแล้ว สื่อเสียงยังมีการนำเสนอรูปแบบอื่น ๆ ได้อีก เช่น ละครวิทยุ สารคดีวิทยุและงานที่ใช้เสน่ห์ของเสียงต่าง ๆ มาทำให้รายการน่าฟังมากขึ้น แต่รูปแบบดังกล่าวหาฟังยาก เพราะต้องใช้ต้นทุนสูงทั้งงบประมาณ เวลา และต้องเป็นผู้ผลิตที่เข้าใจเรื่องเสียง ไทยพีบีเอส เห็นความสำคัญของเรื่องนี้ จึงนำร่องเพื่อนำรายการดี ๆ รูปแบบเหล่านี้กลับคืนมาให้ผู้ฟังอีกครั้ง

 

สำหรับการจัดกิจกรรม “ปล่อยของ ลองเล่า” ในครั้งนี้ ได้ลงพื้นที่มหาวิทยาลัยในภาคเหนือได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และมหาวิทยาลัยพายัพ ระหว่างวันที่ 21 - 24 ธันวาคม 2563 หลังจากนั้นจะเดินทางไปยังมหาวิทยาลัยในภาคอื่น ๆ ทั้งภาคอีสานในจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดอุบลราชธานี ภาคใต้ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร โดยมีสถาบันการศึกษาเข้าร่วมแล้วอย่างน้อย 15 สถาบัน

ในการอบรมที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ให้การต้อนรับและบรรยายในหัวข้อต่าง ๆ ที่น่าสนใจ ได้แก่ โอกาสและความท้าทายของ Podcast ในอุตสาหกรรมสื่อ, การเล่าเรื่องด้วยภาพ, การฟังเพื่อเป็นนักเล่าเรื่อง, การใช้เสียงประกอบเพื่อการเล่าเรื่อง, ฝึกการออกเสียง รวมถึงการฝึกให้นักศึกษาได้ออกแบบการเล่าเรื่องในงานสื่อเสียงผ่านการนำเสนอผลงานเป็นกลุ่ม พร้อมรับฟังคำแนะนำจากวิทยากร หลังจากนั้นจะเป็นการอบรมที่มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้และมหาวิทยาลัยพายัพ ตามลำดับ

 

โครงการ “ปล่อยของ ลองเล่า” ได้เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมผลิตผลงานสื่อเสียงความยาว 5 นาที โดยเน้นประเด็นในท้องถิ่น ซึ่งจะต้องประกอบไปด้วย เสียงผู้จัดรายการหลักและเสียงประกอบอื่น ๆ ไม่น้อยกว่า 3 เสียง ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจะถูกนำไปเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของ Thai PBS Podcast สถานีวิทยุสถาบันการศึกษาและสถานีวิทยุเครือข่ายของสถานีวิทยุไทยพีบีเอส

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรม

กลับขึ้นด้านบน