“ไทยพีบีเอส” ร่วมกับ “มูลนิธิออทิสติกไทย” ออกแบบลวดลายและจัดทำของที่ระลึกปีใหม่ 2564

ที่มาและความสำคัญ

ไทยพีบีเอส จัดทำของที่ระลึกเพื่อมอบให้กับองค์กร หน่วยงาน เครือข่าย แหล่งข่าว และอื่น ๆ เนื่องในโอกาสปีใหม่ทุกปี ซึ่งของที่ระลึกปีใหม่ไทยพีบีเอส มีแนวคิดในการส่งเสริมและสร้างคุณค่าให้กับสังคม โดยสามารถนำไปใช้ประโยชน์และช่วยสนับสนุนองค์กร หน่วยงาน มูลนิธิ หรือ บุคคล ที่เปราะบาง และ ไม่เป็นกลุ่มทุนที่มุ่งแสวงหากำไร ซึ่งสามารถนำรายได้จากการผลิตของที่ระลึกปีใหม่ไทยพีบีเอสไปทำคุณประโยชน์ต่อยอดให้กับสังคมได้

ปี 2564 ไทยพีบีเอส มีเป้าหมายในการเป็น “พื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคน” Learning Space For All โดยให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ในทุกช่วงวัยของคนทุกกลุ่ม สนับสนุนการเรียนรู้ในเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ครู ครอบครัว และชุมชน ผ่านข่าวและรายการต่าง ๆ อีกทั้งยังมุ่งสนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้ไปยังกลุ่มเปราะบางทางสังคม ผ่านการจัดกิจกรรมและการส่งมอบชุดการเรียนรู้จากผลผลิตของไทยพีบีเอส

ทำไมต้อง “มูลนิธิออทิสติกไทย”

จุดเริ่มต้นมาจาก โครงการ Thai PBS Learning Shelf ของไทยพีบีเอส ที่ต้องการขยายกลุ่มเป้าหมายผู้รับมอบชุดการเรียนรู้ไปยังกลุ่มเปราะบาง อาทิ โรงพยาบาล สถานพินิจ กรมราชทัณฑ์ หรือมูลนิธิต่าง ๆ ซึ่ง “มูลนิธิออทิสติกไทย” เป็นหนึ่งในกลุ่มเป้าหมายของไทยพีบีเอส ในการส่งมอบชุดการเรียนรู้ เพื่อหวังที่จะเสริมสร้างทักษะเพิ่มเติมให้กับน้อง ๆ ออทิสติกผ่านรายการที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ เช่น รายการด้านวิทยาศาสตร์ ภาษาไทย การ์ตูนเสริมทักษะการใช้ชีวิต หรือแม้กระทั่งรายการด้าน “ศิลปะ” ซึ่งมูลนิธิออทิสติกไทยนั้น มี “Art Story” ที่เป็นส่วนสำคัญในการช่วยผลักดันศักยภาพของน้อง ๆ เด็กพิเศษเหล่านี้ โดยเล็งเห็นความสามารถและพรสวรรค์ด้านงานศิลปะ จึงดำเนินกิจกรรมสร้างสรรค์งานศิลปะด้วยจินตนาการผ่านลายเส้นของน้อง ๆ และนำลวดลายภาพวาดนั้น มาจัดทำเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย อาทิ หมวก แก้ว กระเป๋า หน้ากากผ้า ผ้าคลุม เสื้อ สมุดโน๊ต ฯลฯ นับว่าเป็นการสร้างคุณค่า ส่งเสริมอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนและเท่าเทียมให้กับเด็กพิเศษ

ความพิเศษของลวดลายบนของที่ระลึกปีใหม่ไทยพีบีเอส

การออกแบบลวดลายจากน้อง ๆ มูลนิธิออทิสติกไทย โดย Art Story เริ่มต้นจากไทยพีบีเอส มีไอเดียที่จะสะท้อนการทำงานผ่านลายเส้นฝีมือการวาดและออกแบบจากน้อง ๆ ที่ล้วนเป็นเด็กพิเศษออทิสติก จึงนำเข้าสู่กระบวนการถ่ายทอดแนวความคิด การศึกษาอัตลักษณ์ที่สำคัญของไทยพีบีเอส นำไปสู่การออกแบบตามสไตล์และจินตนาการของน้อง ๆ แต่ละคน แล้วจึงนำภาพวาดเหล่านั้นมาออกแบบลวดลายให้สื่อความหมายภายใต้แนวคิด “พื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคน” ทั้งด้านงาน On air, Online และ On Ground ตามที่ไทยพีบีเอสกำหนด โดยใช้มาสคอต PITAC, VIPA, VADI เป็นตัวละครนำในการสื่อความหมาย จนกลายเป็นผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกปีใหม่ไทยพีบีเอสปี 2564 ซึ่งประกอบไปด้วย กระเป๋า 4 แบบ, หมวกปีก 4 แบบ, หมวกแก๊ป 3 แบบ, แก้วเก็บความเย็น 3 แบบ และหน้ากากผ้า 7 แบบ พร้อมส่งมอบให้กับทุกท่านในเทศกาลปีใหม่นี้

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรม

กลับขึ้นด้านบน