ไทยพีบีเอส ส่งมอบชุดการเรียนรู้ Thai PBS Learning Shelf ให้กับห้องสมุดประชาชน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 นางสาวมลฤทัย พงโศธร ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ ไทยพีบีเอส ส่งมอบชุดการเรียนรู้ Thai PBS Learning Shelf ประจำปี 2563 จำนวน 67 ชุด ให้กับ นายประวิตร ประธรรมโย รองผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการ ณ ศูนย์การเรียนรู้วังจันทรเกษม สถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ สำนักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อนำชุดการเรียนรู้ Thai PBS Learning Shelf ไปจัดวางไว้ใน “ห้องสมุดประชาชน” ประจำแต่ละจังหวัดซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศ เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปในแต่ละพื้นที่ที่มาใช้บริการห้องสมุดประชาชนดังกล่าว สามารถใช้ประโยชน์จากรายการของ ไทยพีบีเอส ที่มีเนื้อหาเหมาะสำหรับทุกเพศ ทุกวัย ส่งเสริมศักยภาพ สร้างแรงบันดาลใจ และนำไปปรับใช้ในชีวิตและการประกอบอาชีพในอนาคต โดย ไทยพีบีเอส มุ่งหวังให้ชุดการเรียนรู้ Thai PBS Learning Shelf เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรม

กลับขึ้นด้านบน