ไทยพีบีเอส รับมอบสิ่งของอุปโภค-บริโภคจากสำนักงานอัยการสูงสุดเพื่อจัดใส่ใน “ตู้ปันสุข”

คุณสุวรรณา สมบัติรักษาสุข รองผู้อำนวยการด้านบริหารกิจการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายแก่ประชาชน (สคช.) สำนักงานอัยการสูงสุด เพื่อรับมอบสิ่งของอุปโภค – บริโภคนำไปใส่ใน “ตู้ปันสุข” ที่อยู่บริเวณหน้าสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ถนนวิภาวดีรังสิต โดยมีคุณพัฒนา อิศรางกูร ณ อยุธยา อธิบดีอัยการ คุณกอร์ปกุล วินิจนัยภาค รองอธิบดีอัยการ คุณจันทิมา ธนาสว่างกุล รองอธิบดีอัยการ คุณณรงค์ ศรีระสันต์ อัยการผู้เชี่ยวชาญ และคุณฐปชนก พรหมภิบาล อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด เป็นผู้ส่งมอบสิ่งของอุปโภค-บริโภคที่จำเป็น เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” ของสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายแก่ประชาชน (สคช.) สำนักงานอัยการสูงสุด เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรม

กลับขึ้นด้านบน