ไทยพีบีเอสเปิดบริการ 3 ช่องทางออนไลน์ อัปเดตสถานการณ์ COVID-19 ทุกวันแบบ Realtime

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง รอบด้าน จำเป็นต้องเข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว ไทยพีบีเอส ที่นอกจากปรับผังรายการทางหน้าจอโทรทัศน์ ช่องหมายเลข 3 เพื่อนำเสนอเนื้อหาและการวิเคราะห์สถานการณ์ ผลกระทบด้านต่าง ๆ จาก COVID-19 โดยผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับความร่วมมือทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ด้านสื่อออนไลน์ของไทยพีบีเอสเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ประชาชนสามารถเข้าถึงข่าวสารได้ง่ายและรวดเร็ว จึงเปิด 3 บริการใหม่เพื่อรองรับกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทั้งเว็บไซต์ที่รวบรวมสิ่งที่ประชาชนควรรู้เกี่ยวกับ COVID-19 บริการแชตบอตผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ และภาษามือใหญ่เต็มจอเพื่อบริการคนพิการทางการได้ยิน

 

“เว็บไซต์ covid19.thaipbs.or.th นับว่าเป็นแหล่งรวมองค์ความรู้ทั้งในประเทศและทั่วทุกมุมโลก อัปเดตสถานการณ์การแพร่ระบาดแบบ Realtime อย่างถูกต้อง ครบครัน พร้อมบทวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญในทุกบริบทในสังคมที่ได้รับผลกระทบจาก COVID–19 ทั้งด้านสุขภาวะกาย สุขภาพจิต ด้านเศรษฐกิจและสังคม รับชมสดการแถลงสถานการณ์จากทุก ๆ หน่วยงาน, Infographic ความรู้ การป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ประชาชนสามารถนำไปส่งต่อได้ และมีการรวบรวมคำถาม-คำตอบ (ประชาชนถาม ผู้เชี่ยวชาญตอบ) จากรายการต่าง ๆ ของไทยพีบีเอส

 

“Chat & Check COVID-19 กับ วิภาบอต” เป็นอีกหนึ่งบริการอัตโนมัติรูปแบบ Chatbot จากไทยพีบีเอสบน LINE และ Facebook Messenger ให้บริการ 6 ฟังก์ชันหลักที่ช่วยอัปเดตข้อมูลสถานการณ์ COVID–19 ได้ถูกต้องและสะดวกรวดเร็ว อาทิ การอัปเดตไทม์ไลน์และจำนวนผู้ติดเชื้อ, ข่าวสถานการณ์ COVID-19, ทำแบบทดสอบการประเมินความเสี่ยง, คำถาม-คำตอบไขข้อสงสัยเรื่อง COVID-19 และชุดความรู้ที่น่าสนใจในการดูแลป้องกันตนเองเบื้องต้น รวมถึงการแถลงสถานการณ์ COVID-19 จากหน่วยงานต่าง ๆ เพียงเป็นเพื่อนกับ LINE @ThaiPBS จากนั้นพิมพ์คำว่า “COVID-19” ส่งมายังช่องแชตบนไลน์ หรืออีกช่องทางผ่าน Facebook Messenger @ThaiPBSFan

 

และเพื่อให้ข่าวสารสถานการณ์ COVID–19 สามารถเข้าถึงผู้ชมทุกกลุ่ม ไทยพีบีเอสยังจัดทำ “Big Sign ภาษามือใหญ่เต็มจอ” บริการล่ามภาษามือ เต็มจอ ดูชัด โดยสามารถติดตามได้ทาง www.thaipbs.or.th/BigSignCovid19 และเพิ่มบริการ Live Caption บริการข้อความอัตโนมัติ ให้กลุ่มคนพิการทางการได้ยินได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารและเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ โดยเฉพาะการถ่ายทอดสดแถลงการณ์จากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือ ศบค. และจากกระทรวงสาธารณสุขทุกวัน ซึ่งระบบ Live Caption บนหน้าจอของไทยพีบีเอส ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในการแปลงเสียงพูดเป็นข้อความและเผยแพร่เป็น Live Caption ทำให้คนพิการทางการได้ยินสามารถรับรู้ข้อมูลที่มีผลต่อการใช้ชีวิตได้อย่างชัดเจนทันท่วงที

ไทยพีบีเอส ยังคงมุ่งมั่นเป็นสื่อกลางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้อง รอบด้าน ทุกสถานการณ์ ผ่านทุกแพลตฟอร์ม และพร้อมเป็นหน่วยงานที่เชื่อมการทำงานเครือข่ายในมิติต่าง ๆ เพื่อให้คนไทยสามารถปรับการใช้ชีวิตให้อยู่ได้อยู่เป็นในภาวะวิกฤตนี้ ติดตามเนื้อหาและบริการต่าง ๆ ในสถานการณ์ COVID-19 ได้ทุกช่องทางสื่อออนไลน์ที่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรม

กลับขึ้นด้านบน