ไทยพีบีเอสจับมือ อพวช. เปิดตัวรายการวิทยาศาสตร์สำหรับทุกคนในครอบครัว

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ร่วมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมมือผลิตรายการวิทยาศาสตร์สำหรับทุกคนในครอบครัว จำนวน 2 รายการ ได้แก่ Magic Numbers  เลขมหัศจรรย์,  Thailand  Science  Challenge ท้าประลองวิทย์ และโครงการประกวดหนังสั้นวิทยาศาสตร์ Short Science Film สำหรับเฟ้นหาหนังสั้นวิทยาศาสตร์ โดยจะนำผลงานมาออกอากาศทางไทยพีบีเอส ในรายการ Sci-Fi  Sci-Film เร็วๆ นี้

คุณสมชัย สุวรรณบรรณ ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส กล่าวถึงความร่วมมือในการผลิตรายการครั้งนี้ว่า “ไทยพีบีเอสเห็นคุณค่าของรายการวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชน เพราะเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศ ช่วยยกระดับการแข่งขันกับนานาชาติในหลายๆ ด้าน รายการวิทยาศาสตร์ทางสื่อโทรทัศน์และสื่อดิจิทัลจะช่วยเสริมสร้างพื้นฐานทางความคิดและจินตนาการ ทำให้เกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ได้อย่างเป็นเหตุเป็นผล ไทยพีบีเอสจึงขอขอบคุณ อพวช. นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญต่างๆ ที่เข้ามาสนับสนุนให้เกิดโครงการที่เป็นประโยชน์แก่เยาวชนที่จะเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต และถือว่าเป็นตัวอย่างของโครงการความร่วมมือที่ให้ประโยชน์แก่ส่วนรวม ซึ่งจะมีการพัฒนา สนับสนุนให้ขยายตัวอย่างกว้างขวางต่อไป จุดมุ่งหมายในการผลิตรายการดังกล่าวเพื่อให้ผู้ชมรายการตระหนักรู้ว่า “วิทยาศาสตร์”นั้นเป็นเรื่องใกล้ตัว อยู่รอบตัวเรา สามารถนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ นอกจากนั้นยังสร้างและพัฒนาเยาวชนไทยให้มีกระบวนการคิดวิเคราะห์ที่เป็นวิทยาศาสตร์ รู้จักการแก้ปัญหา เหมาะสำหรับครอบครัว เด็กและเยาวชน ตลอดจนบุคคลทั่วไป”

รายการใหม่ที่เปิดตัวในครั้งนี้นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ที่หลายคนมองว่าเป็นเรื่องเข้าใจยาก โดยนำเสนอสาระความรู้ ความโดดเด่นเฉพาะตัวผ่านความบันเทิงที่สามารถดูได้ทั้งครอบครัว

สนุกคิดและเรียนรู้กับรายการสาระวิทยาศาสตร์ได้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนี้ ทางไทยพีบีเอส ระบบดิจิทัลช่องหมายเลข 3 หรือระบบดาวเทียมช่องหมายเลข 13 และรับชมออนไลน์ได้ทาง www.thaipbs.or.th/Live

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรม

กลับขึ้นด้านบน