ไทยพีบีเอสปรับผังเกือบ 100% เข้มขึ้นทุกช่วงเวลา ร่วมใจ “ไทยสู้โควิด-19”

จากสถานการณ์ความรุนแรงของการระบาดไวรัส COVID-19 ไทยพีบีเอสปรับผังรายการเกือบ 100% จัดทัพใหญ่ยกระดับการผลิตเนื้อหา เชื่อมเครือข่าย ระดมผู้เชี่ยวชาญ วิเคราะห์ข้อมูลในมิติต่าง ๆ เกาะติดสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง ร่วมหาทางออกให้กับประชาชน นำเสนอข้อมูลอยู่บนฐานของการระดมความรู้ และบทวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ประชาชนเข้าใจและเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดที่เกิดขึ้น

รศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ ไทยพีบีเอส ได้รายงานว่าหลังจากที่กรมควบคุมโรคเผยแพร่ Scenario 3 แบบที่อาจมีผู้ติดเชื้อถึง 17 ล้านคน ส่งผลให้ไทยพีบีเอสวางแผนยกระดับเนื้อหาให้ทันต่อสถานการณ์ ปรับผังและนำเสนอเนื้อหา COVID-19 ในสัดส่วนร้อยละ 60 ของผังรายการทั้งหมด โดยเริ่มมาตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคม แต่เมื่อสถานการณ์ผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ไทยพีบีเอสจึงปรับผังเกือบ 100% มุ่งเนื้อหานำสังคมไทยไปข้างหน้าว่าด้วยเรื่อง COVID-19 ในมิติต่าง ๆ โดยผู้อำนวยการ ส.ส.ท. กล่าวถึงการปรับผังรายการในครั้งนี้ว่า

“เริ่มที่ช่วงเช้ากับรายการ “วันใหม่วาไรตี้” วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 10.00 น. 2 ชั่วโมงเต็มกับการให้สาระความรู้การใช้ชีวิตในเรื่องรอบ ๆ ตัว ที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ เช่น อาหารต้านโรค วิธีการดูแลตัวเองให้มีภูมิคุ้มกันที่ดี เกร็ดความรู้คำแนะนำต่าง ๆ จากผู้เชี่ยวชาญ

“จับตาสถานการณ์” วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 10.30 - 13.00 น. เสนอข่าวเหตุการณ์เกี่ยวกับ COVID-19 มาตรการต่าง ๆ และถ่ายทอดสดการแถลงของกระทรวงสาธารณสุขเป็นประจำ หรือหากมีการแถลงจากศูนย์โควิดของทำเนียบรัฐบาล หรือหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ เราจะพิจารณาตัดเข้าถ่ายทอดสดได้เสมอ

“โควิด-19 สู้ไปด้วยกัน” วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 13.00 - 14.00 น. เราจัดให้เป็นพื้นที่ของภาคพลเมือง นำเสนอความร่วมมือร่วมใจของชุมชนต้นแบบ สู้ภัยโควิดด้วยพลังของชุมชน การแลกปลี่ยนแนวทางดูแลจัดการตัวเอง เพราะเราเชื่อว่าชุมชนที่มีศักยภาพ จะเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยลดความรุนแรงของการระบาดและผลกระทบในระยะยาวของประเทศได้ รวมทั้งการนำเสนอรายงานพิเศษวิเคราะห์ฉากทัศน์กับข้อเสนอทางเลือกต่าง ๆ ให้แก่ภาคนโยบาย ซึ่งมาจากการระดมความรู้ของผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา ที่ไทยพีบีเอสเชิญมาร่วมเป็นทีมวิเคราะห์สถานการณ์ ครอบคลุมทั้งด้านระบาดวิทยา ด้านสร้างเสริมสุขภาพ ด้านจิตวิทยาสังคม และด้านเศรษฐกิจสังคม เป็นต้น 

รายการ “สถานีประชาชน” วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 14.05 - 15.00 น. ซึ่งเป็นรายการนำเสนอเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนที่ทำหน้าที่มากว่า 10 ปี จะเจาะที่การรับแจ้งปัญหาอันสืบเนื่องจากภาวะการระบาดนี้ เช่น ภาวะการตกงาน ปัญหาหนี้สิน โดยมีหน่วยงานภาครัฐมาร่วมรับฟังและหาทางออกให้กับประชาชน


สำหรับช่วงเวลาไพร์มไทม์ เริ่มตั้งแต่ “ข่าวค่ำ มิติใหม่ทั่วไทย” วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 18.50 - 20.30 น. และเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 18.00 - 20.15 น. รายงานสถานการณ์ปัจจุบันและมาตรการต่าง ๆ ของภาคนโยบาย เกี่ยวกับ COVID-19 นำเสนอให้เห็นความเคลื่อนไหวทั่วประเทศ และชี้ผลกระทบทุกมิติ เพื่อให้ประชาชนเตรียมความพร้อมและรู้เท่าทันสถานการณ์ มีบทวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญ “ตอบโจทย์ COVID-19” วันจันทร์ - พฤหัสบดี เวลา 20.20 - 21.00 น. และวันศุกร์ เวลา 20.30 - 21.15 น. เน้นสนทนากับฝ่ายนโยบายหรือผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับมาตรการ การแก้ไขปัญหาการระบาด COVID-19 รายการใหม่ “ไทยสู้โควิด-19” วันจันทร์ - พฤหัสบดี เวลา 21.00 - 22.15 น. และวันศุกร์ เวลา 21.15 - 22.15 น. รายการสดที่ตอบทุกข้อสงสัย ผู้ชมถาม ผู้เชี่ยวชาญตอบ เช่น ตอบคำถามเกี่ยวกับมาตรการต่าง ๆ ของสาธารณสุข ความรู้ด้านการป้องกันและการดูแลตัวเอง มีจิตแพทย์ให้คำปรึกษาด้านเด็กและครอบครัว ซึ่งตั้งแต่เริ่มรายการนี้เมื่อวันที่ 20 มีนาคม มีประชาชนส่งคำถามหรือโทรศัพท์สดเข้ามาในรายการจำนวนมาก โดยไทยพีบีเอสได้รวบรวมทุกคำถามคำตอบไว้ที่เว็บไซต์ covid19.thaipbs.or.th “ที่นี่ Thai PBS” วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 22.15 - 23.00 น. เน้นหนักวิเคราะห์มิติผลกระทบต่อสังคมด้านต่าง ๆ รวมทั้งช่วงรายการที่เป็นภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารกับชาวต่างชาติ และเตรียมจัดทำเป็นภาษาของประเทศเพื่อนบ้าน

สำหรับรายการในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ เป็นช่วงเวลาของเด็กและครอบครัว ตั้งแต่เวลา 06.00 - 09.00 น. เราให้ความสำคัญกับการสื่อสารถึงเด็กและครอบครัว จึงยังคงรักษาช่วงเวลาสำหรับเด็กไว้แต่ปรับเนื้อหาเป็นการให้ความรู้และรณรงค์วิธีป้องกันดูแลตัวเอง ผ่านพิธีกรและตัวการ์ตูนที่เด็ก ๆ ชื่นชอบ “รู้สู้ภัย Don't Panic” วันเสาร์ เวลา 11.00 - 11.30 น. ซึ่งเป็นรายการประจำที่ว่าด้วยการเตรียมพร้อมสังคมไทยต่อภัยวิกฤตต่าง ๆ อยู่แล้ว ได้ปรับมาเป็นการเตรียมพร้อมอย่างมีสติและเท่าทันสถานการณ์ในภาวะการระบาดของ COVID-19 “ฟังเสียงประเทศไทย ไทยสู้โควิด-19” วันเสาร์ เวลา 17.30 - 18.00 น. นำเสนอตัวอย่างการจัดการชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ หลากหลายแง่มุม ทั้งเศรษฐกิจชุมชน ผู้สูงอายุ ฯลฯ “รู้สู้ภัย ไทยสู้โควิด-19” วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 20.15 - 21.10 น. เน้นนำเสนอเรื่องราวจิตอาสา และบุคลากรการแพทย์ที่เป็น “นักรบ COVID-19” ซึ่งทำงานเพื่อสังคมภายใต้ความเสี่ยงไทยพีบีเอสมีการจัดตั้ง “ศูนย์สื่อสารเนื้อหา COVID-19” ซึ่งเป็นการบูรณาการ การทำงานร่วมกันของทีมผลิตเนื้อหาและช่องทางสื่อทั้งหมดของไทยพีบีเอส เพื่อกำหนดทิศทางและนำเสนอประเด็นทางสังคมใหม่ ๆ สร้างแรงกระเพื่อมทำให้สังคมมีความตระหนัก แต่ไม่ตระหนก และได้ใช้ช่องทางสื่อใหม่ทุกประเภทระดมการนำเสนอเนื้อหาไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีเว็บไซต์หลัก คือ covid19.thaipbs.or.th ที่มีทั้งรายการติดตามสถานการณ์ของไทยและรอบโลก ข้อมูลและคลิปที่ส่งแชร์ได้ รวมถึง การเปิดพื้นที่รายงานเรื่องราวจากพื้นที่ของนักข่าวพลเมือง ใน C-Site Application และ The Active ที่เน้นเปิดประเด็นจากการวิเคราะห์ของผู้เชี่ยวชาญในทุกแง่มุม

เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารของไทยพีบีเอสสามารถเข้าถึงทุกกลุ่มโดยเฉพาะคนพิการ ไทยพีบีเอสจึงได้จัดทำ Big Sign ภาษามือใหญ่เต็มจอในช่วงที่มีการแถลงสถานการณ์จากกระทรวงสาธารณสุข ติดตามได้ทาง www.thaipbs.or.th/BigSignCovid19ไทยพีบีเอสจะยังคงยืนหยัดทำหน้าที่อย่างเต็มกำลัง จะใช้ศักยภาพและสรรพกำลังของบุคลากรในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง รอบด้าน และขอให้ประชาชนมั่นใจได้ว่า ไม่ว่าสถานการณ์จะยกระดับขึ้นอย่างไร ไทยพีบีเอสมีแผนรองรับเพื่อให้ประชาชนรับรู้ข่าวสารอย่างต่อเนื่อง และจะร่วมกับทุกภาคส่วนให้ประชาชนผ่านพ้นวิกฤตนี้เพื่อจะชนะไปด้วยกัน

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร COVID-19 ในแง่มุมต่าง ๆ แบบ Realtime ได้ที่ covid19.thaipbs.or.th

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรม

กลับขึ้นด้านบน