ไทยพีบีเอส คว้า 2 รางวัลช่อสะอาด ประจำปี 2562

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ได้รับรางวัลช่อสะอาด ประจำปี 2562 (NACC Award 2019) มอบรางวัลโดย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ณ ห้องนนทบุรี 1 อาคาร 4 สำนักงาน ป.ป.ช. สนามบินน้ำ โดยสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสได้รับรางวัลช่อสะอาด จำนวน 2 รางวัล ได้แก่

รางวัลโล่เกียรติยศ ผลงานข่าวหรือสารคดีเชิงข่าวยอดเยี่ยม ประเภทสื่อโทรทัศน์ จากผลงาน ทุจริตอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ตอนที่ 1 - 5


รางวัลประกาศเกียรติคุณ ผลงานข่าวหรือสารคดีเชิงข่าวชมเชย ประเภทสื่อโทรทัศน์ จากผลงาน งาบงบ 500 ล้าน 32 โครงการชลประทานผิดสเปค

 

รางวัลช่อสะอาด ประจำปี 2562 (NACC Award 2019) จัดโดยสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ สนับสนุนยกย่องบุคคล กลุ่มบุคคล หรือหน่วยงานที่มีส่วนสนับสนุน ส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ด้วยการสร้างสรรค์ผลงานด้านสื่อที่มีเนื้อหาในการปลูกฝังและส่งเสริมคุณธรรม ตลอดจนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับรางวัลช่อสะอาดมาอย่างต่อเนื่อง โดยนำเสนอข่าวสารและรายการที่มีเนื้อหาในการตรวจสอบการทุจริต ความไม่โปร่งใสที่เกิดขึ้นในสังคม เพื่อให้สังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกิดการตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการทุจริตทุกรูปแบบ

ไทยพีบีเอสและทีมงานทุกคน ต่างรู้สึกภาคภูมิใจกับรางวัลคุณภาพที่ได้รับ ซึ่งจะเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง เพื่อจะนำไปพัฒนางานในเชิงคุณภาพต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรม

กลับขึ้นด้านบน