ไทยพีบีเอส เปิดพื้นที่เป็นที่พึ่งแก่ประชาชนในงาน “สถานีประชาชนสัญจร” จ.นครศรีธรรมราช

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ตอกย้ำการเป็นสถานีที่พึ่งของประชาชน เปิดพื้นที่รับเรื่องราวร้องทุกข์ ในงาน “สถานีประชาชนสัญจร” จ.นครศรีธรรมราช พร้อมไฮไลต์บูธให้บริการสาธารณะจากหลากหลายหน่วยงานที่มาให้บริการฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย ในวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

กิจกรรม “สถานีประชาชนสัญจร” เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเปิดพื้นที่ให้ประชาชนได้มีที่พึ่งในการร้องเรียน แจ้งเบาะแสปัญหาในแต่ละพื้นที่ พร้อมทั้งนำเสนอปัญหาและหาทางออกของปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของหน่วยงานราชการต่าง ๆ ได้สะดวก โดยในปี 2562 ได้จัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

นายอนุพงษ์ ไชยฤทธิ์ รองผู้อำนวยการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เปิดเผยว่า

กิจกรรม “สถานีประชาชนสัญจร” เป็นส่วนหนึ่งของโครงการไทยพีบีเอสสัญจร ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ต่อยอดจาก “รายการสถานีประชาชน” รายการหลักที่อยู่คู่สถานีไทยพีบีเอสตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง ทำหน้าที่เป็นสื่อกลาง เป็นกระบอกเสียงให้กับประชาชนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือถูกเอารัดเอาเปรียบ และด้วยภารกิจของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เป็นองค์กรสื่อสาธารณะที่มีเป้าหมายในการเป็นสื่อที่สร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และดำเนินงานภายใต้ประโยชน์ของสาธารณะเป็นที่ตั้ง

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน กิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งจากส่วนกลางและในพื้นที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช อาทิ กระทรวงแรงงาน สำนักงานประกันสังคม กรมการจัดหางาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช การประปาส่วนภูมิภาค สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อำเภอทุ่งสง อำเภอท่าศาลา อำเภอร่อนพิบูลย์ และเครือข่ายสินค้าชุมชนต่าง ๆ และวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

 

นอกจากนี้ยังจัดการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “รู้เท่าทันหนี้นอกระบบ” โดย นายปิยะศิริ วัฒนวรางกูร ผู้อำนวยการกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI กระทรวงยุติธรรม และ “รู้กฎหมายใกล้ตัว” จาก นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม รองอธิบดีอัยการ สำนักงานชี้ขาดคดีอัยการสูงสูด ปิดท้ายกิจกรรมด้วยการถ่ายทอดสดรายการสถานีประชาชนสัญจร ดำเนินรายการโดย คุณอรอุมา เกษตรพืชผล ในช่วงเวลา 14.05 - 15.00 น ทางไทยพีบีเอส

 

สำหรับกิจกรรม “สถานีประชาชนสัญจร” ในครั้งต่อไปจะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ www.thaipbs.or.th/People หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-790-2630-3

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรม

กลับขึ้นด้านบน