ประกาศผลการคัดเลือกโครงเรื่องสารคดี โครงการสื่อศิลป์ ปี 7 ตอน ภัยพิบัติ

ตามที่ไทยพีบีเอส ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย ขอเชิญเยาวชน อายุระหว่าง 18 - 25 ปี และประชาชนทั่วไป สมัครเข้าร่วมโครงการสื่อศิลป์ ปี 7 ตอน ภัยพิบัติ สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค. - 15 มิ.ย. 62 และประกาศรายชื่อทีมที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการไปเรียบร้อยแล้วนั้น บัดนี้ จึงขอประกาศผลการคัดเลือกโครงเรื่องสารคดี เพื่อรับทุนสนับสนุนการผลิต ประเภทเยาวชน อายุ 18 - 25 ปี และประเภทประชาชนทั่วไป ดังนี้

ประเภทเยาวชน อายุ 18 - 25 ปี

1. ทีม สมสู่
2. ทีม สนามเด็กเล่น
3. ทีม เดียวเด็ด
4. ทีม คนเดียวก็เปรี้ยวได้

ประเภทประชาชนทั่วไป

1. ทีม เฟี้ยว
2. ทีม The rich
3. ทีม Play of Color
4. ทีม Dream sequenze
5. ทีมตะโกนฟิล์มโปรดักชั่น
6. ทีม Nipan Studio

ทั้งนี้การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ทีมที่ได้รับคัดเลือกกรุณาติดต่อกลับทีมงาน โทร. 02-190-2416 หรือ 082-359-9663


สอบถามและดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรม

กลับขึ้นด้านบน