ไทยพีบีเอสจัดงานสมัชชาเครือข่ายเพื่อนสื่อสาธารณะระดับชาติประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 15-16 ธันวาคมที่ผ่านมา องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) และสภาผู้ชมฯ ได้จัดงานสมัชชาเครือข่ายเพื่อนสื่อสาธารณะระดับชาติประจำปี 2561 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานจำนวน 300 คน ได้แก่ สมาชิกสภาผู้ชมฯตั้งแต่รุ่นอดีตถึงปัจจุบัน / เครือข่ายเพื่อนสื่อสาธารณะจาก 5 ภูมิภาค / ผู้ทรงคุณวุฒิ/ คณะผู้บริหาร ส.ส.ท. โดยภายในงานได้มีการสรุปผลการดำเนินงานสภาผู้ชมฯ, การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย, การมอบรางวัลแก่นักสื่อสารภาคพลเมืองดีเด่นและผู้ให้การสนับสนุนสภาผู้ชมฯ, กิจกรรมสานสัมพันธ์เครื่อข่ายเพื่อนสื่อสาธารณะ ปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “สื่อสาธารณะกับการขับเคลื่อนการเรียนรู้ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างสังคมคุณภาพและเป็นธรรม” และปิดท้ายด้วยการส่งมอบข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินงาน ส.ส.ท. ต่อกรรมการนโยบาย สำหรับปี 2562 สภาผู้ชมฯได้กำหนดแนวทางขับเคลื่อนงาน ดังนี้

  • การพัฒนาระบบการรับฟังความคิดเห็นให้ตอบสนองต่อการพัฒนารายการและการดำเนินงานอย่างทันเวลาและเหมาะสม
  • การส่งเสริมการมีส่วนร่วมการดำเนินงานของสภาผู้ชมฯกับหน่วยงานภายใน ส.ส.ท.
  • การเสริมพลังและพัฒนาเครือข่ายสภาผู้ชมฯเพื่อร่วมขับเคลื่อนการเรียนรู้และขยายฐานผู้ชม
  • การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสภาผู้ชมฯและเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานสภาฯ
  • การพัฒนาระบบข้อมูลสนับสนุนงานรับฟังความคิดเห็นและการใช้ประโยชน์ของสภาผู้ชมฯและเครือข่ายฯ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรม

กลับขึ้นด้านบน