ไทยพีบีเอสเปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการสื่อศิลป์ ปี 6 ตอน “แซยิดมิตรภาพ”

ไทยพีบีเอส ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย ขอเชิญเยาวชน อายุระหว่าง 18 - 25 ปี และประชาชนทั่วไป สมัครเข้าร่วมโครงการสื่อศิลป์ ปี 6 ตอน แซยิดมิตรภาพ “ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 100,000 บาท”

ประเภทสื่อศิลป์

1) ภาพยนตร์สั้น ความยาว 20 นาที พร้อมคลิปสั้นความยาวไม่เกิน 5 นาที ทีมละไม่เกิน 5 คน

ประเภทผู้เข้าแข่งขัน

1) ประเภทเยาวชน อายุ 18 - 25 ปี
2) ประเภทประชาชนทั่วไป

ปฏิทินกิจกรรม

  • 1 – 30 มิถุนายน 2561 เปิดรับสมัคร
  • 6 กรกฎาคม 2561 ประกาศรายชื่อทีมที่ได้เข้าร่วม Workshop
  • 19 - 21 กรกฎาคม 2561 Workshop ครั้งที่ 1 ด้านเนื้อหาและการผลิตภาพยนตร์
  • 6 สิงหาคม 2561 ผู้เข้าแข่งขันนำเสนอบทภาพยนตร์
  • 7 สิงหาคม 2561 ประกาศผลทีมที่ได้รับการคัดเลือกให้ผลิตภาพยนตร์ และได้รับทุนสนับสนุน
  • 17 - 22 สิงหาคม 2561 Workshop ครั้งที่ 2 ลงพื้นที่ภาคอีสาน (ทีมที่ได้รับคัดเลือก)
  • 8 ตุลาคม 2561 ส่งภาพยนตร์ ร่างแรก
  • 16 ตุลาคม 2561 ส่งภาพยนตร์ ร่างสอง
  • 22 ตุลาคม 2561 ส่งภาพยนตร์ฉบับสมบูรณ์
  • 3 พฤศจิกายน 2561 ประกาศผลผู้ได้รับรางวัล

*กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม*

เงื่อนไขการประกวด

1) ผู้สมัครต้องสมัครออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/MediaArt
2) ผู้เข้าสมัครต้องส่งไฟล์เอกสาร ดังนี้

• โครงเรื่องเกี่ยวกับประเด็นทางสังคมที่สนใจในพื้นที่ภาคอีสานที่จะผลิตเป็นภาพยนตร์ ความยาวไม่ต่ำกว่า 1 หน้า กระดาษ A4
• สำเนาบัตรประชาชนของสมาชิกในทีม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ส่งมาที่ Email : MediaArt@Thaipbs.or.th (วงเล็บหัวข้อ สมัครโครงการสื่อศิลป์ ปี 6 พร้อมระบุชื่อทีม)

3) ผู้เข้าสมัครต้องเข้าร่วม Workshop ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2561 เพื่อคัดเลือกเหลือ 10 ทีม สุดท้าย

สอบถามและดูรายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์ : www.thaipbs.or.th/Mediaart
Facebook : www.facebook.com/ThaipbsMediaArt
โทรศัพท์ : 02 790 2416-7, 094 561 9324 , 082 359 9663

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรม

กลับขึ้นด้านบน