ไทยพีบีเอส เปิดวงคุย “ปรับตัวให้รอดและรุ่ง ยุค AI”

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส จัดวงเสวนาแลกเปลี่ยนในหัวข้อ “ปรับตัวให้รอดและรุ่ง ยุค AI” พูดคุยและแลกเปลี่ยนแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงด้านอาชีพ การเตรียมพร้อมด้านการศึกษา และเทคโนโลยีของประเทศไทยในอนาคต ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส โดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญด้านหุ่นยนต์และนวัตกรรมของเมืองไทย ได้แก่

  • ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธาน TDRI
  • ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)
  • คุณเฉลิมพล ปุณโณทก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร CT Asia Robotics
  • คุณเจน นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

และดำเนินรายการโดย คุณณัฏฐา โกมลวาทิน ผู้ดำเนินรายการ ที่นี่ Thai PBS

 

ภายในงานมีการจัดแสดงไฮไลต์หุ่นยนต์จากฝีมือคนไทย เช่น หุ่นยนต์ดินสอ 3 พนักงานขายสินค้า จากบริษัท ซี ที เอเชีย โรโบติกส์ จำกัด, หุ่นยนต์ดินสอ มินิ ดูแลผู้สูงอายุ จากบริษัท ซี ที เอเชีย โรโบติกส์ จำกัด, หุ่นยนต์ช่วยเดินผู้ป่วยอัมพาตครึ่งล่าง จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม และหุ่นยนต์ Grubbot เสิร์ฟอาหาร จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

รศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส กล่าวถึงที่มาการจัดวงคุยครั้งนี้ว่า

 

“จากความเปลี่ยนแปลงของสังคมและเศรษฐกิจ การพัฒนาเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ประชาชนเจออุปสรรคในการประกอบอาชีพ เพราะหลายสาขาอาชีพกำลังจะถูกแทนที่ด้วยหุ่นยนต์ และเพราะปรากฎการณ์นี้เป็นสิ่งที่หลีกหนีไม่ได้..”

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสได้ตระหนักเห็นความสำคัญในการทำให้ประชาชนตื่นตัว สามารถปรับตัว เตรียมพร้อมรับมือกับโลกในอนาคต และชี้ให้เห็นโอกาสอาชีพใหม่ ๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้น ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธกิจของสื่อสาธารณะที่มุ่งให้ความรู้แก่ประชาชนให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก

 

 

นอกจากนี้สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสยังได้ออกอากาศสารคดี สภาวะสุญญากาศ นำเสนอการรับมือในรอดในยุคที่หลายอาชีพต้องหายไป และอาชีพใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้น รับชมย้อนหลังได้ทาง www.thaipbs.or.th/Jobless  

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรม

กลับขึ้นด้านบน