ขยายเวลารับสมัคร “Backpack Journalist รุ่นที่ 3” ถึงวันที่ 22 พ.ย.นี้

ถ้าคุณ...สนใจ “ประเด็นทางสังคม” และพร้อมออกเดินทางเพื่อเล่าเรื่องผ่านการลงพื้นที่ ถ่ายทำ หาข้อเท็จจริง และออกแบบการเล่าเรื่องด้วยตัวเอง รายการ Backpack Journalist กำลังมองหาเพื่อนร่วมทีม ไทยพีบีเอสขยายเวลาเปิดรับสมัคร Backpack Journalist รุ่นที่ 3 ถึงวันที่ 22 พ.ย.นี้!!

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผลงาน จะได้รับจะได้รับสิทธิ์ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ Backpack Journalist และร่วมเป็นทีมงานรายการ Backpack Journalist ของสำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะไทยพีบีเอส ซึ่งออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 13.30 – 14.00 น. ทางไทยพีบีเอส 

คุณสมบัติและเงื่อนไขการรับสมัคร

1. ส่งผลงานวิดีโอ ความยาว 3 นาที ใน 5 กลุ่มประเด็น (เลือกเรื่องใดเรื่องหนึ่ง) จากหัวข้อดังนี้ 

  • คิดใหม่ไทยแลนด์ 4.0
  • Global Citizen: พลเมืองในยุคโลกาภิวัตน์
  • Green Growth พลังงานสีเขียว
  • แรงงานเพื่อนบ้าน
  • อิทธิพลจีนข้ามชาติ

2. เลือกใช้วิธีการนำเสนออย่างสร้างสรรค์ แปลกใหม่ และน่าสนใจ ภายใต้แนวคิด Backpack Journalist ด้วยการทำข่าวแบบครบวงจรด้วยตนเอง ตั้งแต่การคิดประเด็น ถ่ายภาพ ตัดต่อ ลงพื้นที่แสวงหาคำตอบและข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น คิดและตั้งคำถามใหม่เพื่อให้ได้รู้ทุกแง่มุมที่แตกต่างและน่าค้นหา

3. มีทักษะด้านการเขียนบท ถ่ายภาพ และตัดต่อเพื่อผลิตรายการ โดยมีตัวอย่างผลงานที่เคยผลิตมาแสดง และมีอุปกรณ์ในการผลิต เช่น กล้องระบบ HD และอุปกรณ์บันทึกเสียงระดับออกอากาศ คอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมตัดต่อที่ใช้ สามารถรองรับการจัดการด้านภาพ effect CG รวมถึงการ mix เสียง

4. หลังผ่านการคัดเลือก สามารถเข้าร่วมอบรมทักษะร่วมกับฝ่ายพัฒนาเครือข่ายสื่อพลเมือง สำนักเครือข่ายสาธารณะ ระหว่างวันที่ 29 - 30 พ.ย. 60 โดยมีรายละเอียดข้อมูลประเด็นที่จะนำมาร่วมพัฒนาเสนอเป็นชิ้นงาน ภายหลังการฝึกอบรมโดยเขียนรายละเอียดเนื้อหามานำเสนอ

5. มีเจตจำนงที่จะเรียนรู้ประเด็นสังคมและเปิดใจพัฒนาศักยภาพร่วมกับผู้อื่น โดยจะต้องเข้าร่วมในกระบวนการอย่างครบขั้นตอน

6. หลังการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ สามารถลงพื้นที่เพื่อผลิตงาน และดำเนินการตามกำหนดเวลาที่วางไว้ร่วมกันครบทุกขั้นตอน เพื่อให้ชิ้นงานเสร็จสิ้นสามารถเผยแพร่สู่สื่อสาธารณะจริง

หมายเหตุ: ผู้สมัครจะถูกตัดสิทธิ์ในกรณีที่ผลงานมีลิขสิทธิ์ หรือเคยมีการเผยแพร่ที่ใดที่หนึ่งมาก่อนไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตาม และการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการฯ ของสำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะ ถือเป็นที่สิ้นสุด

ระยะเวลาเปิดรับสมัคร

1. ส่งใบสมัครพร้อมผลงาน ตั้งแต่วันนี้ - 22 พ.ย. 60 มาที่

  • สมัครด้วยตนเอง สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ถ.วิภาวดีรังสิต (แผนที่)
  • ทางอีเมล BackPackJournalist.TPBS@gmail.com หรือ
  • ทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองผู้รับ ดังนี้

รายการ Backpack Journalist สำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะ Thai PBS
เลขที่ 145 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

2. ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก ภายในวันที่ 24 พ.ย. 60

3. ผู้ได้รับการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์ ภายในวันที่ 25 พ.ย. 60

4. ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Backpack Journalist ระหว่าง วันที่ 29 - 30 พ.ย. 60

ดาวน์โหลดใบสมัคร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Facebook: Backpack Journalist
Website : www.thaipbs.or.th/BackpackJournalistTeam

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรม

กลับขึ้นด้านบน