ไทยพีบีเอสเปิดตัวสารคดี “วิวัฒนาการเศรษฐกิจไทย บนเส้นทางโลกาภิวัตน์” เริ่ม 9 ก.ย.นี้

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสได้เปิดตัวสารคดี “วิวัฒนาการเศรษฐกิจไทย บนเส้นทางโลกาภิวัตน์” พร้อมจัดเวทีเสวนา “Learning From The Past For The Future” โดยมี คุณนวพร เรืองสกุล ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์การจัดทำสารคดี, ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, และ Mr. Laurent Malespine กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดอนท์ บลิงค์ จำกัด ผู้ผลิตสารคดี ร่วมเสวนา ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาตลาดน้อย

สารคดี “วิวัฒนาการเศรษฐกิจไทย บนเส้นทางโลกาภิวัตน์” เป็นสารคดีที่มุ่งนำเสนอกุญแจสำคัญของประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทยที่ปรับตัว และเติบโตท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจโลกในห้วงเวลา 160 ปีที่ผ่านมา นับตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ตลอดจนการค้ากับนานาอารยประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการเปิดรับความเจริญของอารยธรรมต่างๆ และการก้าวสู่การเป็นสมาชิกประชาคมโลกอย่างภาคภูมิ โดยมีทั้งหมด 5 ตอน ได้แก่

ตอนที่ 1 เปิดฉากโลกาภิวัตน์

เล่าถึงการเปิดประเทศไทยสู่การค้าขายกับนานาประเทศอย่างจริงจัง ในวันที่สยามต้องฟันฝ่าความท้าทายของลัทธิล่าอาณานิคมในยุคต้นรัตนโกสินทร์ และการปรับตัวเพื่อให้ประเทศไทยมีตัวตนอยู่ในกระแสโลก

ตอนที่ 2 โลกฝืดเคือง ไทยฝ่าฟัน

ความท้าทายใหม่ เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 1 อุบัติขึ้น แม้ฝ่ายสัมพันธมิตรจะได้รับชัยชนะ แต่ภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกตกต่ำอย่างรุนแรง ประเทศไทยจึงต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการค้า อุตสาหกรรม การคมนาคม และการเงินการธนาคาร

ตอนที่ 3 ยุคน้ำไหล ไฟสว่าง ทางดี มีงานทำ

หลังโลกฟื้นตัวจากความบอบช้ำของสงครามโลกครั้งที่ 2 รัฐบาลได้ประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 1 เน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมทดแทนการนำเข้า และชักชวนนักลงทุนไทยและต่างชาติให้ลงทุนในประเทศไทยมากขึ้น

ตอนที่ 4 เศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจโลก 

เมื่อการเมืองมีเสถียรภาพมากขึ้น ด้วยการบริหารประเทศโดยรัฐบาลเดียวอย่างต่อเนื่อง ทำให้นักลงทุนต่างชาติเกิดความเชื่อมั่น ส่งผลให้เศรษฐกิจขยายตัวอย่างรวดเร็ว เกิดการนิยามเศรษฐกิจไทยในช่วง 8 ปีของรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ว่าเป็นยุคโชติช่วงชัชวาล

ตอนที่ 5 หลากหลายทัศนะมองอนาคตเศรษฐกิจไทย

ความท้าทายใหม่ๆ ทั้งกับดักที่ต้องร่วมกันสะสาง แก้ไข และปรับตัวให้ประเทศเดินหน้าต่อไปอย่างมั่นคง การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม การเปิดโอกาสให้แก่คนรุ่นใหม่มากขึ้น รวมทั้งการดำเนินยุทธศาสตร์ชาติให้ลุล่วง นับเป็นเรื่องสำคัญเพื่อให้ไทยพร้อมรับมือกับโลกยุคใหม่ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ติดตามชมสารคดี “วิวัฒนาการเศรษฐกิจไทย บนเส้นทางโลกาภิวัตน์” ได้ทุกวันเสาร์ เวลา 21.10 – 22.00 น. ทางไทยพีบีเอส ช่องหมายเลข 3 เริ่มตอนแรก วันเสาร์ที่ 9 กันยายนนี้ www.thaipbs.or.th/ThailandEconomicHistory

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรม

กลับขึ้นด้านบน