ไทยพีบีเอสเปิดพื้นที่จัดประชุมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการข่าว โครงการพัฒนาศักยภาพสื่อ : ความปลอดภัยทางถนน รุ่นที่2

เมื่อวันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560 สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสเปิดพื้นที่จัดประชุมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการข่าว ประเด็นความปลอดภัยบนท้องถนน ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพสื่อ : ความปลอดภัยทางถนน ปีที่2 (Road Safety Journalism Fellowship : Save Lives #SlowDown) โดยมี คุณก่อเขต จันทเลิศลักษณ์ รักษาการผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ร่วมกล่าวต้อนรับ พร้อมเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ และได้รับเกียรติจาก คุณกอบชัย บุญอรณะ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมเปิดงาน และบรรยายแนวทางแก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน รวมทั้งตัวแทนจากหน่วยงานภาคีต่าง ๆ ร่วมบรรยาย แลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นความปลอดภัยบนท้องถนน เช่น สถานการณ์ความปลอดภับบนท้องถนน แนวทางการแก้ไขจากอุบัติเหตุทางถนน รวมไปถึงนวัตกรรมยานยนต์เพื่อความปลอดภัย ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่น สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพสื่อ : ความปลอดภัยทางถนน รุ่นที่ 2 (Road Safety Journalism Fellowship : Save Lives #SlowDown) โดยความร่วมมือระหว่างสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส กสทช. องค์การอนามัยโลก (WHO) Bloomberg Philanthropies และภาคีเครือข่าย อาทิ สอจร. มูลนิธิไทยโรดส์ (ThaiRoads) ศวปถ. และ Stop the Crash ได้จัดโครงการต่อเนื่องขึ้นเป็นปีที่ 2 ซึ่งเป็นการจัดให้มีการฝึกอบรมอย่างเข้มข้น วิเคราะห์ถึงปัญหา ด้านเทคนิคการผลิตและเนื้อหา แนวโน้มที่จะพัฒนาเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนน มุ่งเน้นถึงผลกระทบจากเรื่องราวของผู้บาดเจ็บที่ต้องรักษาตัวระยะยาว หรืออาจต้องทุพพลภาพเนื่องด้วยอุบัติเหตุทางท้องถนน ผู้ได้รับเลือกเข้าร่วมในโครการนี้จะมีพื้นฐานและข้อมูลมากขึ้นเกี่ยวกับหลักการของสื่อสารมวลชนในเรื่องความปลอดภัยทางถนน อีกทั้งยังได้พัฒนาการรวบรวมแหล่งข้อมูล พัฒนาความคิดและความสามารถในการวิเคราะห์เรื่องความปลอดภัยทางถนน วัฒนธรรม เครือข่ายทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นตัวหลักสำคัญของปัญหา

ติดตามโครงการได้ที่ www.thaipbs.or.th/RoadSafety

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรม

กลับขึ้นด้านบน