ผลการแข่งขันโครงการ Thai PBS Hackathon ครั้งที่ 1

เสร็จสิ้นลงแล้วสำหรับ มหกรรมล้วงสมอง Thai PBS Hackathon#1 : A media innovation for social change เมื่อวันที่ 7- 9 เมษายน ที่ผ่านมา กับการระดมความคิดแบบต่อเนื่อง 48 ชั่วโมง สร้างสรรค์ผลงานด้วย 5 โจทย์ที่ท้าทาย จากหลากหลายไอเดีย หลากหลายแนวคิดสู่ผลงานที่ตอบโจทย์ ซึ่งผลการแข่งขัน มีดังนี้

ผลการแข่งขันโครงการ Thai PBS Hackathon ครั้งที่ 1

1. ประเภทบุคคลภายนอก

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่

  • ทีม PAKSION

1. คุณวรัญญา มหาวนากูล
2. คุณพิชญาภา อิงคุทานนท์
3. คุณศิริธร แก้วสุพรรณ์
4. คุณอรณิชา เกียรติวัชรชัย

รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่

  • ทีม ปันดี

1. คุณอุดมธิปก ไพรเกษตร
2. คุณวนิดา วินิจจะกูล
3. คุณศุเรนทร์ ฐปนางกูร
4. คุณประชัย จิตรปัญญา

  • ทีม Eat4LIFE

1. ดร.วิลาสินี ยนต์วิกัย
2. ภญ.ดร.ศีลจิต อินทรพงษ์
3. คุณธรรมนูญ เจียมจักร์
4. คุณณรงค์ฤทธิ์ ช่วงชู

2. ประเภทบุคคลภายใน

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่

  • ทีม FUNG (ฟุ้ง..)

1. คุณคริษ อรรคราช
2. คุณชัยยุทธ์ เคหะนันท์
3. คุณวรรณทิพา ว่องไวพาณิชย์
4. คุณธนากร พรณรงค์

รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่

  • ทีม Delete

1. คุณสมพร สิริพิทักษ์เดช
2. คุณพิศสุภา ศิริธนศาสตร์
3. คุณชาญพิชิต พงศ์ทองสำราญ

  • ทีม Deadline

1. คุณมณฑล อยู่สูงเนิน
2. คุณรัฐโรจน์ จิตรพนา
3. คุณวิรดา แซ่ลิ่ม 

รางวัล Popular Vote ได้แก่

  • ทีม PAKSION

1. คุณวรัญญา มหาวนากูล
2. คุณพิชญาภา อิงคุทานนท์
3. คุณศิริธร แก้วสุพรรณ์
4. คุณอรณิชา เกียรติวัชรชัย

ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อทีมที่ได้รับรางวัล

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรม

กลับขึ้นด้านบน