รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ประจำปี 2556

ธันวาคม

รางวัลจากพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ “สื่อสร้างสรรค์ดีเด่น”

ไทยพีบีเอสได้รับ 1 รางวัล

 • ใบประกาศเกียรติคุณ “สื่อสร้างสรรค์ดีเด่น”  

พฤศจิกายน

รางวัลจากพิธีมอบรางวัลข่าวและสารคดีเชิงข่าวส่งเสริมสิทธิเด็ก ประจำปี 2556

ไทยพีบีเอสได้รับ 3 รางวัล

 • ประเภทข่าวและสารคดีเชิงข่าว ประเภทสื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ จำนวน 2 รางวัล
 • ประเภทข่าวและสารคดีเชิงข่าว ประเภทสื่อวิทยุกระจายเสียง จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลรายการโทรทัศน์ดีเด่น จากรายการครอบครัวเดียวกันและลุยไม่รู้โรย 

ตุลาคม

รางวัลจากพิธีมอบรางวัลสื่อมวลชนในการนำเสนอข่าวด้านเด็กและเยาวชน

ไทยพีบีเอสได้รับ 1 รางวัล

 • โล่เกียรติคุณ รางวัลสื่อมวลชนในการนำเสนอข่าวด้านเด็กและเยาวชน

กันยายน

รางวัลจากพิธีมอบโล่เกียรติคุณ “ศิลปินรณรงค์การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน”

ไทยพีบีเอสได้รับ 2 รางวัล

 • โล่เกียรติคุณ “ศิลปินรณรงค์การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน” จากรายการ "สถานีประชาชน"
 • โล่เกียรติคุณ “ศิลปินรณรงค์การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน” ได้แก่ นายวรรณสิงห์ ประเสริฐกุล พิธีกรรายการพื้นที่ชีวิต

รางวัลจากพิธีมอบรางวัลช่อสะอาด ประจำปี 2556

ไทยพีบีเอสได้รับ 1 รางวัล

 • รางวัลช่อสะอาด สาขาข่าวหรือสารคดีเชิงข่าว จากรายการเปิดปม

รางวัลจากพิธีมอบเครื่องหมายความสามารถในการทำงานในอากาศ

ไทยพีบีเอสได้รับ 1 รางวัล

 • เครื่องหมายความสามารถในการทำงานในอากาศ ประเภทสื่อสารเป็นกิตติมศักดิ์ 

รางวัลจากพิธีพระราชทานโล่เกียรติคุณ “องค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน”

ไทยพีบีเอสได้รับ  รางวัล

 • รางวัลองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน สาขาสื่อมวลชนเพื่อเด็กและเยาวชนที่ป้องกันปัญหาสังคม จากรายการขนมไทยอะไรเอ่ย

สิงหาคม

รางวัลจากโครงการประกวด รางวัลสุดยอดข่าวอาชญากรรม ประจำปี 2555

ไทยพีบีเอสได้รับ 5 รางวัล

 • รางวัลสุดยอดข่าวอาชญากรรมเชิงช่วยเหลือสังคม
  • รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ 
   ข่าวช่วยเหลือคนไทยป่วยที่สิงค์โปร ของรายการสถานีประชาชน
  • รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่
   ข่าวรื้อคดีแพะยาเสพติด ของโต๊ะข่าวอาชญากรรม สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
 • รางวัลเกียรติยศเสื้อสามารถ จำนวน 3 รางวัล ได้แก่
  • ข่าวขบวนการค้ายา สวมบัตรประชาชน ของโต๊ะข่าวอาชญากรรม
  • ข่าวช่วยเหลือครอบครัวหญิงพิการถูกข่มขืน จ.สระแก้ว ของรายการสถานีประชาชน
  • ข่าวข้อกำหนดกรุงเทพ รูปแบบปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิง ของโต๊ะข่าวอาชญากรรม

รางวัลจากโครงการ “วิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ”

ไทยพีบีเอสได้รับ 4 รางวัล

 • ผลงานจาก รายการคิดวิทย์
 • ผลงานจาก รายการสถานีสีเขียว
 • ผลงานจาก รายการไอซายน์ฉลาดยกกำลังสอง
 • ผลงานจาก รายการสั้น ชุด ความรู้ภัยพิบัติ 

มิถุนายน

รางวัลจากพิธีมอบรางวัลโทรทัศน์ทองคำ ครั้งที่ 27

ไทยพีบีเอสได้รับ 5 รางวัล

 • รางวัลประเภทรายการวิเคราะห์ เจาะลึกสถานการณ์ดีเด่น จากรายการชั่วโมงทำกิน
 • รางวัลประเภทรายการดนตรีดีเด่น จากรายการ ดนตรี กวี ศิลป์
 • รางวัลประเภทรายการสั้นส่งเสริมความรู้ทั่วไปดีเด่น จากรายการย้อนสยามผ่านฟิล์มจิ๋ว
 • รางวัลประเภทรายการส่งเสริมกีฬาดีเด่น จากรายการกีฬาและนันทนาการ-ถ่ายทอดเรือยาว
 • รางวัลประเภทสถานีส่งเสริมรายการเด็ก เยาวชน สตรี และครอบครัว

รางวัลจากพิธีมอบรางวัลสื่อมวลชนสร้างสังคมธรรมาธิปไตย ประจำปี 2555 “ฐานันดร 4 ทองคำ”

ไทยพีบีเอสได้รับ 2 รางวัล

 • รางวัลสื่อมวลชนสร้างสังคมธรรมาธิปไตย จากรายการเมืองใจดี
 • รางวัลสื่อมวลชนสร้างสังคมธรรมาธิปไตย จากรายการประกาศภาวะฉุกคิด

พฤษภาคม

รางวัลจากพิธีมอบรางวัลเมขลา ครั้งที่ 25 ประจำปี 2555

ไทยพีบีเอสได้รับ 8 รางวัล

 • รางวัลเมขลามหานิยมแห่งปี จำนวน 4 รางวัล ได้แก่
  • รางวัลสถานีโทรทัศน์เมขลามหานิยมแห่งปี ด้านส่งเสริมคุณค่าชีวิตและเปิดโลกทัศน์ประชาชนแห่งปี ได้แก่ สถานีโทรทัศน์ Thai PBS
  • รางวัลผู้กำกับเมขลามหานิยมแห่งปี ได้แก่ วินัย ปฐมบูรณ์ จากละครโหมโรง
  • รางวัลละครเมขลามหานิยมแห่งปี ได้แก่ ละครโหมโรง
  • รางวัลองค์ประกอบศิลป์เมขลามหานิยมแห่งปี ได้แก่ ละครโหมโรง
 • รางวัลมณีเมขลาดีเด่น จำนวน 4 รางวัล ได้แก่
  • รางวัลละครดีเด่นยอดนิยม ได้แก่ ละครโหมโรง
  • รางวัลละครดีเด่นยอดนิยม ได้แก่ ละครอำแดงเหมือนกับนายริด
  • รางวัลรายการแอนิเมชั่นดีเด่นยอดนิยม ได้แก่ รายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย โดยมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
  • รางวัลดารานำหญิงดีเด่นยอดนิยม ได้แก่ สายป่าน-อภิญญา สกุลเจริญสุข จากละครอำแดงเหมือนกับนายริด

เมษายน

รางวัลจากพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่บุคคล หน่วยงาน องค์กร และสื่อมวลชนที่ทำคุณประโยชน์ ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

ไทยพีบีเอสได้รับ 1 รางวัล

 • โล่รางวัล “สื่อมวลชนที่ทำคุณประโยชน์ ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค” เนื่องในวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย 2556


รางวัลจากพิธีมอบรางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ประจำปี 2555

ไทยพีบีเอสได้รับ 2 รางวัล

 • รางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ประเภทสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ยอดเยี่ยม จากรายการเปิดปม เรื่อง “พิพาทธรณีสงฆ์”
 • รางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ประเภทสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ยอดเยี่ยม จากรายการเสียงประชาชนเปลี่ยนประเทศไทย เรื่อง “ตามหาสันติภาพ ที่ปัตตานี ตอน สายบุรี”

มีนาคม

รางวัลจากพิธีมอบรางวัล Nine entertain awards 2013

ไทยพีบีเอสได้รับ 1 รางวัล

 • รางวัลเกียรติยศ สาขาละครโทรทัศน์แห่งปี จากละครเรื่อง “อำแดงเหมือนกับนายริด”


รางวัลจากพิธีมอบรางวัลสื่อสารมวลชนดีเด่น ด้านการส่งเสริมศักยภาพสตรีและความเสมอภาคหญิงชาย

ไทยพีบีเอสได้รับ 2 รางวัล

 • รางวัลสื่อสารมวลชนดีเด่น ด้านการส่งเสริมศักยภาพสตรีและความเสมอภาคหญิงชายประเภทรายการโทรทัศน์ ประเภทละครโทรทัศน์ จากละครเรื่อง “อำแดงเหมือนกับนายริด”
 • รางวัลสื่อสารมวลชนดีเด่น ด้านการส่งเสริมศักยภาพสตรีและความเสมอภาคหญิงชายประเภทรายการโทรทัศน์ประเภทรายการโทรทัศน์ จากรายการ “คนละดาวเดียวกัน”

รางวัลจากพิธีมอบรางวัล "ราชบัณฑิตยสถานสรรเสริญ" ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ประจำปี 2555

ไทยพีบีเอสได้รับ 4 รางวัล

 • รางวัลองค์กรผู้ให้การสนับสนุนและเป็นผู้เสนอชื่อนักแสดงชายและหญิงเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก จำนวน 2 รางวัล
 • รางวัลนักแสดงประกอบชาย จากละครเรื่อง ปู่ณัฐ ได้แก่ นางสาวสาวิตรี สามิภักดิ์
 • รางวัลนักแสดงประกอบหญิง จากละครเรื่อง ปู่ณัฐ ได้แก่ นายรอง เค้ามูลคดี

กุมภาพันธ์

รางวัลจากพิธีมอบรางวัล "ป๋วย อึ๊งภากรณ์"

ไทยพีบีเอสได้รับ 1 รางวัล

 • รางวัลอันดับที่ 1 จากการรายงานข่าว “ทุจริตตรวจรับข้าว” ประเภทสื่อโทรทัศน์

รางวัลจากพิธีมอบรางวัลสุดยอดองค์กรที่สนับสนุนเรื่องเด็กและครอบครัว (Best Corporate for Parenting)

ไทยพีบีเอสได้รับ 1 รางวัล

 • รางวัลสุดยอดองค์กรที่สนับสนุนเรื่องเด็กและครอบครัว จากรายการครอบครัวเดียวกัน

รางวัลจากงานสัปดาห์สตรีสากล ประจำปี 2556

ไทยพีบีเอสได้รับ 1 รางวัล

 • รางวัลสาขาสื่อมวลชน จากรายการเวทีสาธารณะ และรายการเสียงประชาชน เปลี่ยนประเทศไทย ได้แก่ คุณณาตยา แวววีรคุปต์ บรรณาธิการข่าวสังคมและนโยบายสาธารณะ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

มกราคม

รางวัลจากพิธีมอบรางวัลข่าว - ภาพข่าวอาชญากรรม ประจำปี 2554 - 2555

ไทยพีบีเอสได้รับ 2 รางวัล

 • รางวัลชนะเลิศข่าวอาชญากรรมยอดเยี่ยม ประเภทสื่อโทรทัศน์ จากรายการเปิดปม ตอน ผู้พิทักษ์ลักลอบตัดไม้
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากรายการเปิดปม ตอน ขบวนการค้าตัวนิ่ม

รางวัลจากงานวันสถาปนากรมกิจการพลเรือนทหารบก ครบ 31 ปี

ไทยพีบีเอสได้รับ 1 รางวัล

 • โล่ที่ระลึกในงานวันสถาปนากรมกิจการพลเรือนทหารบก ครบ 31 ปี

รางวัลจากงานครบรอบ 33 ปี สมาคมผู้สื่อข่าวและช่างภาพอาชญากรรมแห่งประเทศไทย

ไทยพีบีเอสได้รับ 2 รางวัล

 • รางวัลข่าวยอดเยี่ยมประเภทสื่อโทรทัศน์ ประจำปี 2554-2555 จากรายการเปิดปม ตอน ผู้พิทักษ์ลักลอบตัดไม้
 • รางวัลข่าวยอดเยี่ยมอันดับสอง จากรายการเปิดปม ตอน ขบวนการค้าตัวนิ่ม

รางวัลจากพิธีมอบรางวัลรายการโทรทัศน์ในดวงใจครอบครัว ปี 4 Family Awards 2012

ไทยพีบีเอสได้รับ 7 รางวัล

 • รางวัลรายการโทรทัศน์ในดวงใจครอบครัว ปี 4 Family Awards 2012 ประเภทรายการที่มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็ก ได้แก่
  • การ์ตูน The Baby Triplets
  • รายการ Yes No OK
  • รายการคิดวิทย์
  • รายการวิตามินข่าว
  • รายการท้าให้อ่าน
  • Little Chef : ปรุงคำ ปรุงเสียง (อยู่ในรายการขบวนการฟันน้ำนม)
  • รายการมหัศจรรย์เส้นเล็ก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรม

กลับขึ้นด้านบน