ไทยพีบีเอสเปิดรับสมัครเข้าร่วมฝึกอบรม เทคนิคการเป็นผู้นำเสนอข่าว ตั้งแต่วันนี้ - 10 ม.ค.2560

ไทยพีบีเอสเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เทคนิคการเป็นผู้นำเสนอข่าว วิทยากรนำโดย คุณก่อเขต จันทเลิศลักษณ์ ดร.ณัฏฐา โกมลวาทิน คุณจีรชาตา เอี่ยมรัศมี และทีมผู้ประกาศข่าวคุณภาพ จากสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส พร้อมฝึกทักษะการแสดงกับ ครูดาวปาจรีย์ ดียวดยิ่ง และฝึกทักษะการแต่งหน้ากับทีมงานผู้เชี่ยวชาญ 

โครงสร้างเนื้อหาหลักสูตร (Course Outline)

เรื่องที่ 1 ความหมายของการเป็นผู้นำเสนอข่าว
1.1 ประเภทของผู้นำเสนอข่าว
1.2 บทบาทและหน้าที่ของผู้นำเสนอข่าว
1.3 งานสื่อสารมวลชนในโลกอนาคต

เรื่องที่ 2 กฎหมายและ พ.ร.บ เกี่ยวกับงานสื่อสารมวลชน
2.1 กฎหมายและจริยธรรมสื่อ
2.2 ข้อควรปฏิบัติและข้อห้าม (ของการเป็นผู้นำเสนอข่าว)

เรื่องที่ 3 การนำเสนอข่าว (ในแบบไทยพีบีเอส)
3.1 ข้อแตกต่างของการเป็นผู้นำเสนอข่าวระหว่างไทยพีบีเอสกับสำนักข่าวอื่น
3.2 ขั้นตอนและกระบวนการทำงานกว่าจะมาเป็นผู้นำเสนอข่าว

เรื่องที่ 4 การพัฒนาทักษะและบุคลิกภาพ (ภาคปฏิบัติ) 
4.1 การฝึกทักษะการใช้เสียงเพื่อการสื่อสาร การควบคุมลมหายใจ การควบคุมน้ำเสียงและอักขรวิธี
4.2 การฝึกทักษะการแสดง
4.3 รับฟังและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานข่าว โดย ดร.ณัฏฐา โกมลวาทิน
4.4 การสอนทักษะการแต่งหน้าด้วยตัวเองแบบเบื้องต้น
4.5 การฝึกนั่งและยืนนำเสนอข่าวอย่างถูกวิธีและฝึกทักษะการเป็นผู้นำเสนอข่าวในสตูดิโอจริง

ระยะเวลาจัดอบรม

วันที่ 21 - 22 มกราคม 2560

สถานที่จัดอบรม

ณ ห้อง Convention Hall อาคาร D สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

ดาวน์โหลดกำหนดการ

ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียน 6,900 บาท /ท่าน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

ระยะเวลารับสมัคร

ตั้งแต่วันนี้ – 10 มกราคม 2560 (รับจำนวนจำกัด 30 ท่าน)

ดาวน์โหลดใบสมัคร

สอบถามเพิ่มเติม

โทร. 0-2790-2384, 08-7849-5390 (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 10.00 - 17.00 น.)

Email: kitsaneek@thaipbs.or.th 

เว็บไซต์: www.thaipbs.or.th/Training  

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรม

กลับขึ้นด้านบน