ไทยพีบีเอส ประสบความสำเร็จ สร้างความตระหนักรู้ประชาชน วิกฤตภัยแล้ง ความรุนแรงในรอบ 20 ปี

โครงการ “แบ่งน้ำใช้ ปันน้ำใจ สู้ภัยแล้ง” เป็นโครงการที่ไทยพีบีเอสได้จัดทำขึ้นในเดือนมีนาคม ถึง พฤษภาคม ที่ผ่านมา ถือเป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จ ในการสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชน ถึงการเผชิญกับวิกฤตภัยแล้งที่มีความรุนแรงมากในรอบ 20 ปี พร้อมสร้างความร่วมมือร่วมใจในการลดการใช้น้ำ และการแบ่งปันน้ำใช้ในทุกภาคส่วน ผ่านการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร รายการ และการรณรงค์ทางสังคมในช่องทางที่หลากหลาย

อีกทั้งเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย “สื่อเพื่อการเปลี่ยนแปลง” ผอ. ส.ส.ท. ได้กำหนดประเด็นขับเคลื่อนของ ส.ส.ท. ประจำปี ปีละ 2 เรื่อง โดยเริ่มด้วยประเด็นภัยแล้งเป็นประเด็นแรก เนื่องจากเป็นประเด็นเร่งด่วน เพราะเป็นสถานการณ์ภัยแล้งที่มีความรุนแรงมากที่สุดในรอบ 23 ปี ในขณะที่สังคมยังไม่รับรู้ถึงปัญหาและตระหนักถึงความสำคัญที่จะต้องเร่งแก้ไข

จึงเป็นหน้าที่ของ ส.ส.ท. ที่ต้องสร้างความตระหนักร่วมกันของปัญหา เพื่อจะนำไปสู่การบรรเทาสถานการณ์ ในลักษณะการประหยัดและแบ่งปันการใช้น้ำในภาวะวิกฤตและการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง ก่อนนำไปสู่แบบแผนการปฏิบัติในการจัดการน้ำในอนาคต เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในลักษณะดังกล่าวอีก โดยพนักงานไทยพีบีเอสทุกคนร่วมมือกันในทุกส่วนงานไม่ว่าจะเป็นหน้าจอ หรือหลังจอ รวมถึงความร่วมมือภายในองค์กรที่จะต้องตระหนักรู้ถึงวิกฤตภัยแล้งที่กำลังจะมาถึง


เอกสารดาวน์โหลดเพิ่มเติม

 

www.thaipbs.or.th/WaterSharing

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรม

กลับขึ้นด้านบน