กรธ.ตอบรับไทยพีบีเอส ร่วมรายการสาระประชามติ ตอบคำถามประชาชน ถ่ายทอดสด 2 ชั่วโมง

จากการที่สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ได้ปรับผังรายการช่วงไพรม์ไทม์ เปิดพื้นที่ถกแถลงเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญ จากมุมมองของผู้เห็นต่าง จำนวน 10 ตอน ในช่วง 2 สัปดาห์สุดท้ายก่อนลงประชามติ และได้พยายามประสานงานเชิญ ตัวแทนของกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ หรือ กรธ. เข้าร่วม ซึ่งในเบื้องต้น กรธ. มีมติไม่เข้าร่วม เนื่องจากไม่ต้องการให้เกิดบรรยากาศการโต้แย้ง 

อย่างไรก็ตาม ความพยายามในการประสานงานร่วมกัน ได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง โดยหลังจากที่รายการสาระประชามติ ได้ออกอากาศแล้ว 1 สัปดาห์ ตัวแทนสำนักข่าว , ผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส และ กรธ. ได้มีการปรึกษาหารือ เพื่อจัดทำรายการพิเศษเปิดพื้นที่สื่อสารพูดคุยตอบคำถามประชาชน รวมทั้งตอบคำถามที่รวบรวมจากเวทีถกแถลงที่จัดโดยไทยพีบีเอส และเวทีที่จัดโดยหน่วยงานอื่น เพื่อให้ประชาชนมีข้อมูลเนื้อหาสำคัญในร่างรัฐธรรมนูญเพียงพอที่จะใช้ดุลยพินิจที่ดีในการตัดสินใจลงประชามติ

ผลการหารือระหว่างตัวแทนสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส กับ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ได้ข้อสรุปว่า จะมีการจัดรายการ “สาระประชามติ ประชาชนถาม - กรธ.ตอบ” ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ในวันที่ 4 สิงหาคม 2559 ระหว่างเวลา 21.00 – 23.00 น. โดย นายมีชัย ฤชุพันธ์ ประธาน กรธ. พร้อมกรรมการทั้งคณะจะมาร่วมตอบคำถามประชาชน ซึ่งมาจาก 3 ช่องทาง คือ

1. คำถามที่ประชาชนกลุ่มต่าง ๆ แสดงความคิดเห็นผ่านรายการสาระประชามติของไทยพีบีเอส

2. คำถามจากประชาชนที่โทรศัพท์เข้ามาสอบถามระหว่างออกอากาศสด

3. คำถามที่กระทรวงมหาดไทยรวบรวมจาก ครู ก. ครู ข. และ ครู ค.


ทั้งนี้ รายการพิเศษ “สาระประชามติ ประชาชนถาม - กรธ.ตอบ” จะออกอากาศสด เวลา 21.00 - 23.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส และสามารถรับชมรายการสาระประชามติย้อนหลังได้ทาง www.thaipbs.or.th/Referendum

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรม

กลับขึ้นด้านบน