1532 1306 1699 1884 1587 1317 1725 1109 1481 ไทยพีบีเอสเปิดเวทีประชาธิปไตย จัดโครงการ “เสียงประชาชนบนเส้นทางปฏิรูป”

ไทยพีบีเอสเปิดเวทีประชาธิปไตย จัดโครงการ “เสียงประชาชนบนเส้นทางปฏิรูป”

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2557 ไทยพีบีเอสร่วมกับภาคีเครือข่ายประชาชน จัดโครงการ “เสียงประชาชนบนเส้นทางปฏิรูป” สืบเนื่องไทยพีบีเอสเล็งเห็นความความสำคัญของการเปิด “พื้นที่สาธารณะ” ให้ประชาชนจากทุกๆ ฝ่ายได้ร่วมแสดงความคิดเห็น พร้อมระดมข้อเสนอแนะที่มีต่อการปฏิรูปประเทศตามหน้าที่สื่อสาธารณะ ภายใต้การเสริมสร้างบรรยากาศที่เอื้ออำนวยให้ประชาชนทุกฝ่ายได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิรูปประเทศ ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

ภายในงานมีผู้เข้าร่วมเวทีจากเครือข่ายภาคประชาชน ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ ภาคธุรกิจ ข้าราชการ เกษตรกร และเยาวชนในแต่ละภูมิภาค เริ่มต้นด้วย การเปิดพื้นที่พูดคุยเป็นกลุ่มย่อย ซึ่งเป็นการหยิบยกประเด็นปัญหา การติดตามพร้อมข้อเสนอในการแก้ไขปัญหาเชิงปฏิบัติการอย่างเร่งด่วน ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันจะมีแนวทางช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาเหล่านั้นในเชิงปฏิบัติการได้อย่างไร โดยปัญหาส่วนใหญ่ที่ถูกนำมาพูดคุย ได้แก่ ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาความเหลื่อมล้ำ และการกระจายอำนาจไม่ทั่วถึง นอกจากนี้ยังร่วมกันประเมินสถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่อกำหนดทิศทางในการแก้ไขปัญหาของภาคประชาชน

ช่วงบ่าย "รายการเวทีสาธารณะ" เปิดเวทีพูดคุยในหัวข้อ "รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน" เพื่อเปิดพื้นที่ให้ภาคประชาชน และตัวแทนจากภาครัฐ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ได้แก่ คุณบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ คุณรสนา โตสิตระกูล คุณพงศ์โพยม วาศภูมิ และคุณสุภัทรา นาคะผิว มาร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ โดยรวบรวมข้อเสนอแนะปฏิรูปประเทศไทย ฉบับประชาชนจากเวทีทั้ง 4 ภาค ได้แก่ อุบลราชธานี ขอนแก่น เชียงใหม่ ฉะเชิงเทรา สงขลา นครปฐม และพิษณุโลก

ติดตามชมเทปบันทึกภาพ โครงการ "เสียงประชาชนบนเส้นทางปฏิรูป" ในรายการเวทีสาธารณะ ทางไทยพีบีเอส วันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม 2557 เวลา 13.05 น. หรือรับชมได้ทาง www.thaipbs.or.th/Public

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรม

กลับขึ้นด้านบน