ไทย(พีบีเอส)สู้โควิด-19 | VOL.11 | JUN 2021

ไทย(พีบีเอส)สู้โควิด-19 | VOL.11 | JUN 2021

การระบาดของโควิด-19 เป็นเสมือน Wake up call ที่เตือนพวกเราทุกคนถึงความจำเป็นในการปรับตัว และความสามารถในการฟื้นฟูตัวเอง ท่ามกลางสถานการณ์ที่พลิกผันเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว สื่อสาธารณะเช่นไทยพีบีเอสจึงเป็นที่คาดหวังของสังคมไทย ในการทำหน้าที่ให้ความรู้ความเข้าใจ แสวงหา คำอธิบายต่าง ๆ การเสนอภาพฉากทัศน์ของสถานการณ์มาสื่อสารต่อให้ประชาชนได้รับรู้ ตระหนัก และเตรียมการ รวมถึงการระดมความช่วยเหลือ ส่งกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานและการขยายผลของพื้นที่ตัวอย่างที่สามารถจัดการรับมือกับการระบาดได้ ซึ่งบทบาทและผลงานที่ไทยพีบีเอส ได้นำเสนอตลอดช่วงการระบาดของโควิด-19 นี้ ได้รับความพึงพอใจจากประชาชนว่า เป็นที่พึ่งด้านข่าวสารให้แก่ประชาชนในยามวิกฤตได้ดี

แวดวงสื่อสารมวลชน

 • หัวข่าวและการเขียนข่าวออนไลน์| 013 | JAN 2022

  หัวข่าวและการเขียนข่าวออนไลน์ | 013

  JAN 2022
 • Media Disruption the Series| 012 | JUL 2021

  Media Disruption the Series | 012

  JUL 2021
 • ไทย(พีบีเอส)สู้โควิด-19| 011 | JUN 2021

  ไทย(พีบีเอส)สู้โควิด-19 | 011

  JUN 2021
 • จริยธรรมสื่อคอนเวอร์เจนซ์| 010 | NOV 2020

  จริยธรรมสื่อคอนเวอร์เจนซ์ | 010

  NOV 2020
 • คู่มือจัดทำคำบรรยายแทนเสียง| 09 | MAY 2020

  คู่มือจัดทำคำบรรยายแทนเสียง | 09

  MAY 2020
 • กฎหมายในงานข่าวและรายการ| 08 | SEP 2019

  กฎหมายในงานข่าวและรายการ | 08

  SEP 2019
 • 13 STORIES เรื่องเล่าที่อยากบอก| 07 | JUN 2019

  13 STORIES เรื่องเล่าที่อยากบอก | 07

  JUN 2019
 • สื่อสาธารณะกับแนวทาง | 06 | DEC 2018

  สื่อสาธารณะกับแนวทาง | 06

  DEC 2018
 • คู่มือการผลิตเสียงบรรยายภาพ| 05 | NOV 2018

  คู่มือการผลิตเสียงบรรยายภาพ | 05

  NOV 2018
 • สังคมสูงวัย| 04 | NOV 2018

  สังคมสูงวัย | 04

  NOV 2018
 • หนี้ที่ไม่เป็นธรรม| 03 | NOV 2018

  หนี้ที่ไม่เป็นธรรม | 03

  NOV 2018
 • เมืองปลอดขยะ| 02 | NOV 2018

  เมืองปลอดขยะ | 02

  NOV 2018
 • แสงจากพ่อ สู่ความยั่งยืน| 01 | NOV 2018

  แสงจากพ่อ สู่ความยั่งยืน | 01

  NOV 2018
กลับขึ้นด้านบน