Media Disruption the Series | VOL.12 | JUL 2021

Media Disruption the Series | VOL.12 | JUL 2021

หนังสือ “Media Disruption the Series เพราะ โลก ‘สื่อ’ เปลี่ยน” อาจไม่ใช่คำตอบสำเร็จรูปของแนวทางการทำงานของสื่อสารมวลชนในอนาคต หากแต่หนังสือเล่มนี้จะช่วยสะท้อนให้เห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการดิสรัปชันในภาพรวม ให้ข้อมูลเนื้อหาเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์สื่อในช่วง 2 ทศวรรษ (ค.ศ. 2000 - 2020 หรือ พ.ศ. 2543 - 2563) ที่ผ่านมา การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในอนาคต โอกาสในการดำเนินธุรกิจรูปแบบใหม่ พฤติกรรมผู้บริโภคและการตลาดของสื่อที่เปลี่ยนไป และการสร้างสรรค์เนื้อหาที่ตอบโจทย์ โดนใจและเข้าถึงผู้บริโภคยุคใหม่

แวดวงสื่อสารมวลชน

 • หัวข่าวและการเขียนข่าวออนไลน์| 013 | JAN 2022

  หัวข่าวและการเขียนข่าวออนไลน์ | 013

  JAN 2022
 • Media Disruption the Series| 012 | JUL 2021

  Media Disruption the Series | 012

  JUL 2021
 • ไทย(พีบีเอส)สู้โควิด-19| 011 | JUN 2021

  ไทย(พีบีเอส)สู้โควิด-19 | 011

  JUN 2021
 • จริยธรรมสื่อคอนเวอร์เจนซ์| 010 | NOV 2020

  จริยธรรมสื่อคอนเวอร์เจนซ์ | 010

  NOV 2020
 • คู่มือจัดทำคำบรรยายแทนเสียง| 09 | MAY 2020

  คู่มือจัดทำคำบรรยายแทนเสียง | 09

  MAY 2020
 • กฎหมายในงานข่าวและรายการ| 08 | SEP 2019

  กฎหมายในงานข่าวและรายการ | 08

  SEP 2019
 • 13 STORIES เรื่องเล่าที่อยากบอก| 07 | JUN 2019

  13 STORIES เรื่องเล่าที่อยากบอก | 07

  JUN 2019
 • สื่อสาธารณะกับแนวทาง | 06 | DEC 2018

  สื่อสาธารณะกับแนวทาง | 06

  DEC 2018
 • คู่มือการผลิตเสียงบรรยายภาพ| 05 | NOV 2018

  คู่มือการผลิตเสียงบรรยายภาพ | 05

  NOV 2018
 • สังคมสูงวัย| 04 | NOV 2018

  สังคมสูงวัย | 04

  NOV 2018
 • หนี้ที่ไม่เป็นธรรม| 03 | NOV 2018

  หนี้ที่ไม่เป็นธรรม | 03

  NOV 2018
 • เมืองปลอดขยะ| 02 | NOV 2018

  เมืองปลอดขยะ | 02

  NOV 2018
 • แสงจากพ่อ สู่ความยั่งยืน| 01 | NOV 2018

  แสงจากพ่อ สู่ความยั่งยืน | 01

  NOV 2018
กลับขึ้นด้านบน