ประกาศปิดการรับสมัคร อบรมการถ่ายภาพด้วยโดรน รุ่นที่ 1 แล้วพบกันใหม่ ในรุ่นที่ 2 เดือนสิงหาคม 2559

ประกาศปิดการรับสมัคร หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายภาพโดยอากาศยานไร้คนขับ “โดรน” เบื้อนต้น รุ่นที่ 1 แล้วพบกันใหม่ ในรุ่นที่ 2 เดือนสิงหาคม 2559 นะคะ

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ร่วมกับ สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การถ่ายภาพโดยอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) เบื้องต้น" ระหว่างวันที่ 4 - 5 มิถุนายน 2559 ณ ห้องสัมมนา 3 ชั้น 3 อาคาร D สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและมากด้วยประสบการณ์ คุณพิศิษฐ์ มิตรเกื้อกูล นายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ และทีมงานช่างภาพข่าวที่มากด้วยประสบการณ์ของไทยพีบีเอส เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 30 พฤษภาคม 2559

หัวข้อการอบรม ประกอบด้วย

  • ทำความรู้จักโดรน
  • กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้โดรน
  • การใช้โดรนในเบื้องต้น (ภาคทฤษฎี)
  • ฝึกปฏิบัติ(ทดลองควบคุมการใช้โดรน)
  • การถ่ายภาพด้วยกล้องโดรนในงานข่าว โดยทีมช่างภาพข่าว สถานีโทรทัศน์ Thai PBS
  • การถ่ายภาพแบบมุมกล้องต่างๆ (ภาคทฤษฎี)
  • การถ่ายภาพแบบมุมกล้องต่างๆ (ฝึกปฏิบัติ)

สอบถามรายละเอียด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรม

กลับขึ้นด้านบน