ไทยพีบีเอสเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดสื่อสารมวลชน กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ครั้งที่ 2

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เน้นบทบาทความเป็นผู้นำสื่อที่ให้ความสำคัญและทำงานในประเด็นภัยพิบัติอย่างจริงจัง ด้วยการตอบรับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดสื่อสารมวลชนในเอเชียว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศและการลดความเสี่ยงภัยพิบัติ ครั้งที่ 2 (The 2nd Media Summit on Climate Change and Disaster Risk Reduction 2016) ในวันที่ 12-14 พฤษภาคม 2559 ณ จังหวัดกระบี่

การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมหารือในระดับนานาชาติ ซึ่งไทยพีบีเอสร่วมกับสหภาพวิทยุโทรทัศน์แห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (ABU- Asia-Pacific Broadcasting Union) โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารองค์กรสื่อในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ สื่อมวลชน และผู้แทนภาคประชาสังคม

จุดมุ่งหมาย เพื่อผลักดันให้สื่อมวลชน เป็นแนวหน้าในการสื่อสาร แบ่งปันข้อมูลในเรื่องการปรับตัว รับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ และสามารถถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารในสถานการณ์ภัยพิบัติสู่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งนี้ ไทยพีบีเอสมีเป้าหมายในการส่งเสริมและผลักดันการทำงานของภาคประชาสังคมในประเด็นภัยพิบัติ จึงจัดให้มีเวทีคู่ขนานของภาคประชาสังคม เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนและสะท้อนมุมมอง ตลอดจนปัญหาอุปสรรค ในการส่งเสริมความตระหนักรู้ และการจัดการเรื่องภัยพิบัติของภาคประชาสังคมในพื้นที่ต่อสื่อมวลชนที่เข้าร่วมการประชุม พร้อมทำปฏิญญากระบี่ว่าด้วยการนำเสนอข้อมูลข่าวสารในสถานการณ์ภัยพิบัติร่วมกัน เพื่อเป็นแนวทางในการทำงานด้านภัยพิบัติของสื่อมวลชนต่อการพัฒนาบทบาท ศักยภาพ และสร้างการมีส่วนร่วมการทำงานระหว่างสื่อมวลชนกับภาคประชาสังคมในกรณีเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติ 

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถติดตามรายละเอียดการประชุม และรับชมการถ่ายทอดสด งานประชุมในวันที่ 12-14 พฤษภาคม 2559 (ทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ได้ทาง www.thaipbs.or.th/DRRMediaSummit2016

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรม

กลับขึ้นด้านบน