ไทยพีบีเอสขอเลื่อนการประกาศผลกิจกรรม “ประกวดมิวสิควิดีโอเพลง HOME”

เลื่อนการประกาศผลกิจกรรม “ประกวดมิวสิควิดีโอเพลง HOME”

เนื่องจากมีผู้ให้ความสนใจส่งผลงาน ประกวดมิวสิควีดีโอ เพราะที่นี่คือ บ้าน....HOME เข้ามาเป็นจำนวนมาก ดังนั้นทางคณะกรรมการจึงเห็นสมควร เลื่อนกิจกรรมวันประกาศผลจากเดิมวันที่ 27 มีนาคม 2559 เป็นวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ทั้งนี้เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาในการพิจารณาผลงานทุกชิ้นอย่างละเอียด และขอขอบคุณผู้ที่ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดทุกท่าน อย่างไรก็ตามประกาศนี้เป็นเพียงการเลื่อนวันประกาศผลเท่านั้น กิจกรรมนี้ไม่ได้ถูกยกเลิกแต่อย่างใด 

โครงการดีๆ จากไทยพีบีเอสที่จะชวนคุณผู้ชมทำมิวสิควิดีโอเพลง “โฮม” ภายใต้หัวข้อ “เพราะที่นี่คือ บ้าน...HOME” ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด ชิงเงินรางวัลและทุนการศึกษา และรางวัล Popular Vote โดยแบ่งการส่งผลงานเป็น 2 ประเภท คือ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ส่งผลงานแบบเดี่ยวหรือเป็นทีมก็ได้ (ไม่เกิน 5 คน)

กติกาและเงื่อนไข

1. ดาวน์โหลด mp.3 “เพลง HOME” เพื่อใช้ประกอบการจัดทำมิวสิควิดีโอ

 

2. นำภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว มาตัดต่อร้อยเรียงเป็นมิวสิควิดีโอประกอบเพลง “HOME” ความยาว 1 เพลง ไม่เกิน 6 นาที

3. ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวที่ผู้สมัครนำมาใช้ “เพลง HOME” จะต้องไม่เป็นภาพที่ละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์แต่อย่างใด หากพบว่าภาพที่นำมาใช้มีการละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นใด ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องถูกตัดสิทธิ์จากการประกวดทันทีและจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสโดยสิ้นเชิง

4. ผลงานมิวสิควิดีโอจะต้องเป็นการจัดทำขึ้นใหม่ โดยไม่มีการคัดลอกหรือดัดแปลง ซึ่งรูปแบบของงานอันมีลิขสิทธิ์ และจะต้องไม่เคยเผยแพร่หรือส่งเข้าประกวดที่อื่นมาก่อน

5. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีคุณภาพงานเป็น File Format Full HD (1920 x 1080 pixel) รูปแบบสกุลไฟล์ .mp4 (H.264) , .mov , .avi ระบบเสียงสเตอริโอ ลงบนแผ่น DVD ความยาวไม่เกิน 6 นาที จำนวน 5 แผ่น พร้อมแนบรายละเอียดดังนี้

 • ชื่อผลงานมิวสิควิดีโอ
 • แนวคิด
 • ชื่อ - นามสกุล เจ้าของผลงาน
 • หมายเลขโทรศัพท์ และช่องทางที่สะดวกในการติดต่ออื่น ๆ

6. ผู้สมัครแบบทีมหรือบุคคล สามารถส่งผลงานได้เพียง 1 ผลงาน

7. พนักงานองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ไม่มีสิทธิ์ในการส่งผลงานเข้าประกวด

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 • บุคคลทั่วไป
 • นักเรียน (ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า)
 • นิสิต นักศึกษา

ขั้นตอนในการร่วมสนุก

 • สามารถส่งผลงานด้วยตนเอง
  สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส สำนักรายการ เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 อาคารอำนวยการ (อาคาร A) ชั้น 1 ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 10.00 – 17.00 น. เว้นวันหยุดราชการ [แผนที่]

 • ส่งทางไปรษณีย์
  จ่าหน้าซอง สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (เพราะที่นี่คือ บ้าน...HOME )
  เลขที่ 145 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210 

รางวัลจะถูกแบ่งเป็น 3 ประเภท

 1. ประเภทบุคคลทั่วไป

  รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1
  เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และใบประกาศนียบัตร

  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
  เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
  เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

  รางวัลชมเชย (3 รางวัล)
  เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

 2. ประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา

  รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1
  ทุนการศึกษา 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และใบประกาศนียบัตร

  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
  ทุนการศึกษา 20,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
  ทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

  รางวัลชมเชย (3 รางวัล)
  ทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

 3. รางวัล Popular Vote 
  ของที่ระลึกจาก Thai PBS พร้อมใบประกาศนียบัตร 

กำหนดการกิจกรรม “เพราะที่นี่ คือ บ้าน...HOME”

 • วันที่ 4 มกราคม - 15 กุมภาพันธ์ 2559 : เปิดรับผลงาน 
 • วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 59 ประกาศ 20 : ผลงานที่ผ่านเข้ารอบ 
 • วันที่ 2 - 16 พฤษภาคม 2559 : เปิดให้โหวตผลงาน Popular Vote 
 • วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 : งานประกาศผล พร้อมมอบรางวัล

สอบถามเพิ่มเติม

โทร. 0 2790 2275 8 หรือ 0 2790 2396 ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 18.00 น.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรม

กลับขึ้นด้านบน