ไทยพีบีเอส เปิดประสบการณ์นวัตกรรม AI ด้านสื่อดิจิทัล ในงาน ABU Con-Fest 2024

ไทยพีบีเอส นำเสนอผลงานการผลิตนวัตกรรมสื่อด้วย AI ภายใต้โจทย์การสร้างประสบการณ์และการมีส่วนร่วมกับผู้ชมผู้ฟังในยุคดิจิทัล ในงาน ABU Con-Fest 2024 ณ ประเทศมาเลเซีย


สหภาพการกระจายเสียงเอเชียแปซิฟิก หรือ Asia-Pacific Broadcasting Union (ABU) จัดการประชุม ABU Con-Fest 2024 ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 2 - 4 ก.ค. 67 ABU Con-Fest 2024 เวทีที่นำเสนอผลงานด้านการกระจายเสียงในรูปแบบต่าง ๆ ขององค์กรสื่อสารมวลชนจากประเทศที่เป็นสมาชิกของ ABU ได้แก่ หนังสือพิมพ์ (Newspaper), วิทยุ-พอดแคสต์ (Radio-Podcast), โทรทัศน์ (TV) และดิจิทัลมีเดีย (Digital Media) โดยแต่ละแพลตฟอร์มได้มีการปรับตัวและพัฒนาเพื่อให้ก้าวทันโลกปัจจุบัน ที่มีการแข่งขันสูงและพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป อาทิ การใช้เทคโนโลยีอย่าง AI และ AR รวมถึงการนำ Game และรูปแบบ Interactive เข้ามาผสมผสานในการนำเสนอ เพื่อให้ตอบโจทย์และสร้างการมีส่วนร่วมแก่ผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น โดยในปีนี้ ไทยพีบีเอสเป็นอีกหนึ่งองค์กรสื่อที่เข้าร่วมนำเสนอกรณีการใช้งานนวัตกรรมสื่อด้วย AI ในหัวข้อ "Exploring AI in Media: Leveraging AI to Enhance Audience Experience"


คุณกนกพร ประสิทธิ์ผล ผู้อำนวยการสำนักสื่อดิจิทัล ไทยพีบีเอส ได้นำเสนอบริการใหม่ของไทยพีบีเอส ที่มุ่งเน้นยกระดับประสบการณ์และตอบโจทย์ผู้ชมผู้ฟังที่ติดตามสื่อในช่องทางดิจิทัลแพลตฟอร์ม ทั้งเนื้อหาข่าว และการชมรายการสด โดยนำ AI มาผสมผสาน ไม่ว่าจะเป็น


AI Vertical Live
การชมสดในแนวตั้งอัตโนมัติโดย AI ซึ่งปีนี้จะมีให้บริการรับชม 11 รายการข่าว เพื่อสร้างประสบการณ์เจาะกลุ่มผู้ชมทาง Mobile สามารถรับชมได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน Thai PBS : www.thaipbs.or.th/digitalmedia


AI Visual News
ผู้ประกาศข่าว "เจษฎา จี้สละ" ในรูปแบบ AI ที่จะอธิบายเนื้อหาสาระความรู้ในรูปแบบ Short-form Video


AI Voice
กับบริการ "อ่านให้ฟัง" ที่ตอบโจทย์การเข้าถึงข่าวสารได้ทุกที่ รวมถึงเพิ่มการเข้าถึงของผู้บกพร่องทางสายตา โดยสามารถติดตามฟังเสียง AI และเลือกปรับฟังก์ชันต่าง ๆ ได้ในทุกข่าวทางเว็บไซต์ www.thaipbs.or.th/News  และรูปแบบ Podcast Playlist ที่ www.thaipbs.or.th/AI-audio-news


ผู้อำนวยการสำนักสื่อดิจิทัล ไทยพีบีเอส ยังได้กล่าวถึงเป้าหมายของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของไทยพีบีเอส ว่า "เทคโนโลยี AI ถูกพูดถึงในวงกว้างในทุกอุตสาหกรรม และยังส่งผลกระทบไปถึงผู้บริโภค หรือผู้รับสาร ไทยพีบีเอสเป็นสื่อที่ผลักดันการใช้เทคโนโลยีกับรูปแบบสื่อทุกประเภทมาโดยตลอด บางนวัตกรรมเป็นการพัฒนาที่เป็นหนึ่งเดียวของไทย โดยทุกบริการและรูปแบบของการใช้ AI จะคำนึงถึงประสบการณ์ ความต้องการผู้ชม ใส่ใจและให้ความสำคัญกับผู้ชมทุกกลุ่ม รวมถึงผู้บกพร่องทางสายตาและกลุ่มเปราะบาง เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ใหม่ของการรับชมที่ตอบโจทย์ทุกกลุ่มเป้าหมายในยุคดิจิทัล"


ในงาน ABU Con-Fest 2024 ยังมีผลงาน The Visual ทาง www.thaipbs.or.th/Thevisual  ซึ่งเป็นการนำเสนอข้อมูลและประเด็นสำคัญในสังคมให้เข้าใจได้ง่าย ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ ออกแบบและเล่าเรื่อง (Data Storytelling) โดยใช้สื่อผสมรูปแบบต่าง ๆ ที่น่าสนใจและหลากหลาย เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้ชมด้วยแนวคิด "Make Data Visible"


รวมไปถึงตัวแทนจากสำนักสร้างสรรค์เนื้อหา ยังได้นำสารคดีโทรทัศน์เรื่อง "Mind Traveler" เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติ สัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อม และตัวอย่างรายการ "Chinese Opera" ที่บอกเล่าเกี่ยวกับการเดินทางของศิลปะเก่าแก่ของอุปรากรจีนหรืองิ้ว ซึ่งอยู่เป็นรายการที่อยู่ระหว่างการสรรหาพาร์ทเนอร์ร่วมทุนในการผลิตอีกด้วย

ประมวลภาพบรรยากาศงาน ABU Con-Fest 2024

 

 

 

 

 

 

 

 


สามารถติดตามไทยพีบีเอสทุกช่องทางออนไลน์ ได้ที่

▪ Website : www.thaipbs.or.th   
▪ Application : Thai PBS
▪ Social Media Thai PBS : Facebook, YouTube, X , LINE, TikTok, InstagramThreadsLinkedin

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรม

กลับขึ้นด้านบน