ศูนย์คนหายไทยพีบีเอส ร่วมกับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ทำงานเชิงป้องกัน "เก็บก่อนหาย" ในผู้สูงอายุ

ศูนย์คนหายไทยพีบีเอส ร่วมกับ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรม "เก็บก่อนหาย" ในผู้สูงอายุ วัย 60 ปีขึ้นไป เหตุสูงวัยกลุ่มเสี่ยงที่จะสูญหายในอนาคต แนะคนหายแจ้งนำข้อมูลมาประชาชนสัมพันธ์ ติดตาม รวมทั้งใช้เป็นฐานข้อมูลในการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล


องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือไทยพีบีเอส โดยศูนย์คนหายไทยพีบีเอส ร่วมกับ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ภายใต้โครงการนำร่องของ ตามยุทธศาสตร์ไทยพีบีเอส ร่วมยกระดับคนหายและขยายเครือข่าย "คนหายต้องได้กลับบ้าน"


นายธราธพ ชาตรี ประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร นำกลุ่มผู้สูงอายุจากชมรมไม้พลอง เคหะชุมชนท่าทราย, ชมรมผู้สูงอายุ ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 มูลนิธิผู้สูงอายุ เคหะชุมชนทุ่งสองห้อง และชมรมผู้สูงอายุ หมู่บ้านบัวบาน เข้าร่วม กิจกรรม "เก็บก่อนหายในผู้สูงอายุ" โดยมีเจ้าหน้าที่กองพัฒนาระบบการติดตามคนหายและการพิสูจน์ศพนิรนาม สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ มาให้บริการนอกสถานที่


นางนารถธิดา สุศรี
หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการฐานข้อมูลคนหายและศพนิรนาม อธิบายขั้นตอนกิจกรรม "เก็บก่อนหายในผู้สูงอายุ"จ้าหน้าที่จะสอบถามซักประวัติข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สูงอายุเพื่อบันทึกอัตลักษณ์ทางนิติวิทยาศาสตร์ รวมทั้งเก็บภาพถ่าย ข้อมูลตำหนิแผลเป็น ลักษณะพิเศษ เช่น รอยสัก ลายพิมพ์นิ้วมือ ส่วนข้อมูลของผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ใช้ก็ต่อเมื่อหากในอนาคตผู้สูงอายุเหล่านี้เกิดการสูญหาย ญาติสามารถแจ้งกลับมาให้สถานบันนิติวิทยาศาสตร์ นำข้อมูลมาใช้ในการประชาสัมพันธ์เพื่อการติดตามคนหายรวมทั้งใช้เป็นฐานข้อมูลในการพิสูจน์บุคคล


สำหรับกิจกรรม "เก็บก่อนหายในผู้สูงอายุ " เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการโดย สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิต รวมทั้งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ได้ช่วยเหลือสนับสนุน เกิดการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานราชการเป็นการนำความยุติธรรมเข้าหาประชาชนอย่างทั่วถึง ติดต่อเจ้าหน้าที่ ได้ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

1. โทรสอบถามข้อมูลได้ที่ 08-9200-7434 ในวันและเวลาราชการ
2. แจ้งเรื่องที่ต้องการสอบถาม ผ่าน LINE : @cir.office เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด (ในวันและเวลาราชการ)

ทั้งนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์คนหายไทยพีบีเอส โทร.02-790-2111


กิจกรรมครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งความมุ่งมั่น ตั้งใจ ในการทำหน้าที่สื่อสาธารณะที่เป็นมากกว่าสถานีโทรทัศน์ของไทยพีบีเอส (More than TV) ที่จะทำงานร่วมกันภาคีเครือข่าย เพื่อร่วมยกระดับคนหายและขยายเครือข่าย "คนหายต้องได้กลับบ้าน" สร้างสังคมที่เข้มแข็งและเป็นสุขของประชาชนต่อไป

สามารถติดตามไทยพีบีเอสทุกช่องทางออนไลน์ ได้ที่
▪ Social Media Thai PBS : Facebook, YouTube, X (Twitter), LINE, TikTok, InstagramThreads
▪ Website : www.thaipbs.or.th
▪ Application : Thai PBS

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรม

กลับขึ้นด้านบน