เริ่มแล้ว! "HACK ใจ" แฮกกาธอนด้านสุขภาพจิตครั้งแรกในประเทศไทย

ไทยพีบีเอส ร่วมกับกรมสุขภาพจิต และภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรม HACK ใจ "เพราะสุขภาพใจเป็นเรื่องของทุกคน" แฮกกาธอนด้านสุขภาพจิตครั้งแรกในประเทศไทย ระดมสมองหาไอเดียตอบ 8 โจทย์ ฮีลใจไปต่อได้ถ้าใจไม่ป่วย


เมื่อวันที่ 29 ก.พ. 67 องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ ไทยพีบีเอส ร่วมกับกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP Thailand) และภาคีเครือข่าย ร่วมกันจัดกิจกรรม HACK ใจ "เพราะสุขภาพใจเป็นเรื่องของทุกคน" กิจกรรมแฮกกาธอน ระดมสมองหาไอเดีย สร้างนวัตกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพใจ ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 29 ก.พ. – 2 มี.ค. 67 ที่ไทยพีบีเอส ก่อนนำเสนอผลงาน ด้วยโจทย์ที่ท้าทาย 8 โจทย์ จาก 8 กลุ่มผู้เข้าร่วมจากทั้งจากภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องด้านการส่งเสริมป้องกันสุขภาพจิต


รศ. ดร.วิลาสินี พิพิธกุล
ผอ.ส.ส.ท. กล่าวว่า ไทยพีบีเอส ในฐานะสื่อสาธารณะ ให้ความสำคัญกับปัญหาสุขภาวะทางจิต และสุขภาพใจ เราไม่อยากทำหน้าที่เพียงรายงานข่าว เมื่อเกิดเหตุเศร้าสลดใจในสังคมเท่านั้น แต่เราอยากมีส่วนช่วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม เป็นตาข่ายความปลอดภัยทางสังคม (Social Safety Net) ให้สังคมมีความแข็งแรง ดังนั้น การจัดกิจกรรมวันนี้ เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากในการสร้างความเข้มแข็งสร้างพลังใจ ไม่ใช่ประเด็นเฉพาะทางการแพทย์เมื่อเจ็บป่วยแล้วเท่านั้น เชื่อมันว่า การระดมสมอง ของเหล่านักแฮกจากหลากหลายวงการ ในกิจกรรมครั้งนี้ จะสามารถสร้างนวัตกรรมที่จะไปตอบโจทย์สุขภาวะทางจิตได้ เพราะสุขภาพใจเป็นเรื่องของทุกคน


พญ.ดุษฎี จึงศิรกุลวิทย์
ผู้อำนวยการกองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กล่าวว่า เรื่องสุขภาพจิตไม่ใช่เรื่องของกรมสุขภาพจิตเพียงหน่วยงานเดียว จึงอยากชวนให้ทุกภาคส่วนในสังคม ช่วยกันดูแลสุขภาพใจก่อนที่จะป่วย การได้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมแฮกใจครั้งนี้ ถือเป็นความหวัง เป็นมิติใหม่ ในการทำงานด้านสุขภาพจิตที่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตโดยตรง แต่มีนักแฮกจากมากมายหลากหลายอาชีพ ซึ่งน่าจะเกิดนวัตกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพใจให้สังคมไปต่อได้ด้วยกัน


นายสุทธิพงษ์ วสุโสภาพล
รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) กล่าวว่า ในฐานะองค์กรร่วมจัด รู้สึกยินดีอย่างมากที่ได้เห็นคนทุกสาขาอาชีพมาร่วมมือกัน ระบบสุขภาพไม่ใช่เรื่องของมดหมอหยูกยา หรือการรักษาอย่าเดียว แต่ครอบคลุมสุขภาพจิต สุขภาพสังคม สุขภาพทางปัญญา ซึ่งระบบสุขภาพโดยรวมต้องขับเคลื่อนสังคมไปพร้อมกัน ที่ผ่านมาได้พัฒนาประเด็นสุขภาพจิตเพื่อสังคมไทยไร้ความรุนแรง เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการที่เดินหน้าต่อไป เป้าหมายในวันนี้ ไม่ได้ดูแลเฉพาะผู้กำลังมีปัญหาสุขภาพจิต แต่ทุกคนในสังคมที่ควรได้รับการดูแลไปด้วยกัน


นายสุริยนต์ ธัญญกิจจานุกิจ
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) กล่าวว่า สภาพัฒน์ฯ ร่วมมือกับ UNDP ริเริ่มให้เกิด "Thailand Policy Lab" ซึ่งได้ถอดบทเรียนนโยบายสาธารณะ ซึ่งสภาพัฒน์ฯ เป็นแกนกลางในการกำหนดนโยบายสาธารณะ การได้เห็นความร่วมมือครั้งนี้ ทำให้เกิดความหวังสำหรับทางออกที่เป็นไปได้ ซึ่งทุกคนกำลังมีส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่จะปฏิรูปนโยบายสาธารณะในยุคต่อไป


กิจกรรม HACK ใจ จัดขึ้นเพื่อรวบรวมไอเดียด้านการส่งเสริมป้องกันสุขภาพจิตอย่างยั่งยืน เป็นพื้นที่สำหรับแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และทักษะของแต่ละองค์กร นำไปปรับใช้ให้เกิดผลลัพธ์ด้านการส่งเสริมป้องกันสุขภาพจิต
รวมถึงสร้างเครือข่ายการพัฒนาโครงการ เจตจำนง หรือนโยบายด้านการส่งเสริมป้องกันสุขภาพจิต โดยแบ่งเป็น 8 โจทย์

  1. นวัตกรรม (Innovation)
  2. เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital economy)
  3. ระบบยุติธรรม (Justice system)
  4. ผู้บังคับใช้กฎหมาย (Law enforcer)
  5. การสื่อสาร (Communication)
  6. การออกแบบเมือง (Property & Urban)
  7. ธุรกิจประกัน (Insurance)
  8. องค์กรแห่งความสุข (Food)


กิจกรรม HACK ใจ "เพราะสุขภาพใจเป็นเรื่องของทุกคน"
จะจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 29 ก.พ. – 2 มี.ค. 67 โดยจะมีการสรุป และนำเสนอผลงาน HACK ใจ จากทั้ง 8 โจทย์ ในวันเสาร์ที่ 2 มี.ค. 67 โดยสามารถติดตามรับชมได้ ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ทาง Facebook และ YouTube : The Active

สามารถติดตามไทยพีบีเอสทุกช่องทางออนไลน์ ได้ที่
▪ Social Media Thai PBS : Facebook, YouTube, X (Twitter), LINE, TikTok, Instagram
▪ Website : www.thaipbs.or.th
▪ Application : Thai PBS

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรม

กลับขึ้นด้านบน