ไทยพีบีเอส ร่วมหารือกับ World Bank สร้างสรรค์ผลิตคอนเทนต์ จับมือรวมพลังขับเคลื่อนสังคมไทย

เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 67 ที่สำนักงานธนาคารโลก (World Bank) ในประเทศไทย รศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อำนวยการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ (ส.ส.ท.) ไทยพีบีเอส นำคณะผู้บริหารจากไทยพีบีเอส ได้แก่ นายเทพชัย หย่อง ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านพัฒนางาน Thai PBS World และบูรณาการข่าว,นายสมยศ เกียรติอร่ามกุล รองผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ด้านสร้างสรรค์และหลอมรวมเนื้อหา นายณัฐพงษ์ จารุวรรณพงศ์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านยุทธศาสตร์และแผนเพื่อความยั่งยืน และคุณฤทัย ธรรมสัทธา หัวหน้างานยุทธศาสตร์และเครือข่ายสัมพันธ์ (ศูนย์ Thai PBS World)

ประชุมร่วมกับ World Bank เพื่อหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือด้านการผลิตเนื้อหารายการ โดยมี ดร. ลัษมณ อรรถาพิช ที่ปรึกษาธนาคารโลก, นายขวัญพัฒน์ สุทธิธรรมกิจ เจ้าหน้าที่อาวุโสธนาคารโลกผู้รับผิดชอบประเทศไทย, นางสาวขนิษฐา คงรักเกียรติยศ เจ้าหน้าที่สื่อสารอาวุโสประจำประเทศไทย และนางสาวปิยธิดา พูนประสิทธิ์ เจ้าหน้าที่ธนาคารโลก เข้าร่วมการประชุม

สำหรับ World Bank เป็นองค์กรระหว่างประเทศ ที่ผลิตงานวิจัยทางด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาเพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิต มีเนื้อหาข้อมูลอันเป็นประโยชน์ที่จะเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ไปสู่สาธารณะผ่านทางช่องทางของไทยพีบีเอส สื่อสาธารณะ ที่เข้าถึงง่ายและครอบคลุมกลุ่มผู้ชมหลากหลาย เบื้องต้นการหารือได้มีแนวทางในการผลิตเนื้อหารายการร่วมกัน เช่น รายการคิดยกกำลัง 2 รายการวิเคราะห์แนวโน้มเศรษฐกิจไทย ต่างประเทศและนโยบายสาธารณะ รวมถึงการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันที่ไทยพีบีเอสริเริ่มจัดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนหาทางออกให้กับสังคม เช่น Hack Thailand หรือ Policy Watch เป็นต้น

สามารถติดตามไทยพีบีเอสทุกช่องทางออนไลน์ ได้ที่
▪ Social Media Thai PBS : Facebook, YouTube, X (Twitter), LINE, TikTok, Instagram
▪ Website : www.thaipbs.or.th
▪ Application : Thai PBS

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรม

กลับขึ้นด้านบน