รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกประกวดภาพถ่ายและคลิปนก SAVE THE BIRDS 4

ประกาศผู้ผ่านเข้ารอบภาพถ่ายและคลิปนก SAVE THE BIRDS ครั้งที่ 4 ผู้เข้ารอบทั้ง 2 ประเภท เตรียมนำเสนอแนวคิดในการถ่ายภาพต่อหน้าคณะกรรมการ ในวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2558 เวลา 13.00 - 16.00 น. สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

ประกาศผลงานและผู้ผ่านเข้ารอบคัดเลือก การประกวดภาพถ่ายและคลิปนก โครงการ SAVE THE BIRDS 4 คอนเซปต์ “นกท่วงท่าลีลาสวยงาม” ซึ่งเป็นโครงการที่ไทยพีบีเอสจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 และได้รับความสนใจจากประชาชนส่งผลงานเข้าประกวดเป็นจำนวนมากเหมือนเช่นทุกปี สำหรับผู้ผ่านเข้ารอบทั้ง 2 ประเภท เตรียมนำเสนอแนวคิดในการถ่ายภาพต่อหน้าคณะกรรมการในพิธีตัดสินและมอบรางวัล วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2558 เวลา 13.00 - 16.00 น. สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร [แผนที่] และในปีนี้คณะกรรมการได้คัดเลือกผลงานที่ผ่านเข้ารอบ ดังนี้

ผลงานและผู้ผ่านเข้ารอบ “ประเภทภาพถ่าย” จำนวน 14 ผลงาน ดังนี้

คุณสุชิน ฟักอ่อน
ภาพ : นกกินปลีอกเหลือง
คุณจักรพันธ์ อักกพันธานนท์
ภาพ : เป็ดปากพลั่ว
คุณขจรยศฐ์ กรัณกิจเสถียร
ภาพ : นกเหยี่ยวแดง
คุณขจรยศฐ์ กรัณกิจเสถียร
ภาพ : นกจับแมลงจุกดำ
คุณกริชสุระ โคตรุโร
ภาพ : นกนางนวลแกลบเล็ก
คุณศิริ บัวสุริยะ
ภาพ : นกกระแตหาด
ร.ต.ชำนาญ แผ่นทอง
ภาพ : นกเค้าจุด
คุณวิชาญ ตันติภูวนารถ
ภาพ : นกเขนคอไฟ
คุณวิชาญ ตันติภูวนารถ
ภาพ : นกกิ้งโครงพันธุ์ยุโรป
คุณวิศักดิ์ ลัชชานนท์
ภาพ : นกแต้วแร้วท้องดำ
คุณทศพล เตียวประเสริฐกุล
ภาพ : นกยอดข้าวหางแพนลาย
คุณปรีชา ว่องวรากร
ภาพ : นกกะเต็นน้อยธรรมดา
คุณปรีชา ว่องวรากร
ภาพ : นกกระติ๊ดแดง
คุณศรายุทธ ชุติวัฒนกุล
ภาพ : นกกินปลีอกเหลือง

ผลงานและผู้ผ่านเข้ารอบ “ประเภทคลิป” จำนวน 10 ผลงาน ดังนี้

คุณวีระนุช นิลนนท์
คลิป : นกปลีกล้วยลาย
คุณรัตน์ เพื่อนรักษ์
คลิป : นกกระติ๊ดขี้หมู
ร.ต. ชำนาญ แผ่นทอง
คลิป : นกเค้าจุด
คุณวิชาญ ตันติภูวนารถ
คลิป : นกกินแมลงอกเหลือง
คุณสันติ แซ่ลี้
คลิป : นกกะเต็นน้อยแถบอกดำ
คุณวิชัย เอี่ยมสะอาด
คลิป : นกจับแมลงจุกดำ
คุณสุชิน ฟักอ่อน
คลิป : นกอัญชันป่าขาแดง
คุณสุชิน ฟักอ่อน
คลิป : นกสาลิกาเขียว
นพ.พรพรต สหกิจพิจารณ์
คลิป : นกสาลิกาเขียว
คุณนพดล โคตรุโร
คลิป : นกกระติ๊ดขี้หมู

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-790-2397

ดาวน์โหลด
รายละเอียดกิจกรรม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรม

กลับขึ้นด้านบน