เว็บไซต์โฉมใหม่ไทยพีบีเอส สร้างคุณภาพ ทันสมัย อย่างเท่าเทียม

ได้ฤกษ์เปิดตัวเว็บไซต์ใหม่กันไปเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2565 สำหรับสื่อออนไลน์ในเครือไทยพีบีเอส โดยชูแนวคิด “คลิกทุกวัน ทันทุกเหตุการณ์” พร้อมเชื่อมโยงคอนเทนต์คุณภาพจาก 10 เว็บไซต์ย่อยในเครือ ให้มารวมกันไว้ในที่เดียว ถือเป็นการจัดทัพคอนเทนต์ครั้งใหญ่ ที่มาพร้อมฟีเจอร์อันทันสมัยมากมาย เพื่อตอบโจทย์กับผู้ใช้ในยุคดิจิทัลได้มากขึ้น

ในวาระแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญนี้ รศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ ไทยพีบีเอส ได้เล่าถึงที่มาและแนวคิดในการเปลี่ยนโฉม “ไทยพีบีเอสออนไลน์” ให้มีความสด ใหม่ พร้อมก้าวสู่โลกแห่งการสื่อสารอันทันสมัย และเข้าถึงผู้ใช้ได้ครอบคลุมมากกว่าเดิม

เข้าถึงง่าย ปลอดภัย และทันสถานการณ์ คือแนวคิดเว็บไซต์ใหม่ไทยพีบีเอส

โดยหลักการของความเป็นสื่อสาธารณะ เราต้องเป็นพื้นที่ที่ทำให้ผู้คนเข้าถึงได้โดยง่าย ดังนั้น เมื่อคิดจะปรับปรุงและพัฒนาสื่อออนไลน์ในเครือข่ายทุกประเภท จึงต้องมีแนวคิดที่ตอบโจทย์ในเรื่องนี้ก่อนเป็นลำดับแรก โดยเราต้องการให้พื้นที่ออนไลน์ของไทยพีบีเอส เป็นพื้นที่ที่เรียกว่า User friendly หรือมีความเป็นมิตร และสามารถเข้าถึงได้ง่าย เมื่อเข้ามาแล้ว ยังสามารถเสิร์ชหาคอนเทนต์ต่าง ๆ ได้ด้วยความสบายตา สบายใจ พร้อมทั้งได้เจอกับเนื้อหาที่เข้าถึงความรู้สึกและจิตใจ และประการที่สำคัญ เราอยากให้ผู้ใช้อยู่ในพื้นที่ของเว็บไซต์ไทยพีบีเอสได้นานที่สุด รวมทั้งยังต้องอยู่อย่างปลอดภัยที่สุดด้วยเช่นกัน

ส่วนแนวคิดต่อมา การเป็นสื่อสาธารณะ ต้องรู้จักปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ โดยเฉพาะกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในโลกออนไลน์ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จึงเป็นที่มาให้เว็บไซต์ไทยพีบีเอสต้องปรับตัว พร้อมทั้งทำหน้าที่เป็นพื้นที่ที่เปิดให้คนทุกเจนเนอเรชัน สามารถเข้ามาใช้บริการได้ โดยเมื่อเข้ามาแล้ว ต้องได้เจอกับสิ่งที่แสวงหา ดังนั้น คอนเทนต์ต่าง ๆ ของเราจึงต้องตอบรับกับความสนใจให้มากที่สุด นอกจากนี้ก็ยังต้อง Personalize หรือเข้าได้กับผู้คน ทันยุค ทันเหตุการณ์ และเข้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอีกด้วย

พร้อมแข่งขันด้วยคอนเทนต์คุณภาพ และเปิดพื้นที่เพื่อคนทุกกลุ่ม

เมื่อเข้ามาสู่อุตสาหกรรมออนไลน์ ต้องยอมรับว่า การแข่งขันในเรื่องตัวเลข Engagement เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่สิ่งที่ไทยพีบีเอสยึดถือมากกว่านั้น คือ การแข่งขันเพื่อสร้างสติปัญญา รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคพลเมืองของสังคมไทย มากกว่าที่จะเป็นการแข่งขันเพื่อเรียกเรตติ้ง หรือเรียกคลิกเบส ซึ่งแนวทางอย่างนั้นไม่ใช่แนวทางของสื่อสาธารณะ

ไทยพีบีเอส พยายามให้ความสำคัญกับคนใน GEN Y และ GEN Z ซึ่งเป็นสองกลุ่มสำคัญที่มีพฤติกรรมในการใช้บริการสื่อออนไลน์เป็นจำนวนมาก โดยเราต้องมีการปรับตัว และพยายามเรียนรู้ รวมทั้งเข้าใจพฤติกรรมและความสนใจของคนสองกลุ่มนี้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น คนกลุ่มอื่น ๆ เราก็ให้ความสำคัญไม่แพ้กัน เช่น กลุ่มผู้สูงอายุที่เข้ามาใช้สื่อออนไลน์ เราพยายามเก็บข้อมูล หรือที่เรียกว่าเป็น Insight ไม่ว่าจะเป็นจากงานวิจัยก็ดี หรือจากการเก็บข้อมูลจากเว็บไซต์ก็ดี ทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้ ทำให้เราสามารถออกแบบสื่อที่สร้าง Engagement ให้กับคนกลุ่มต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม

ยิ่งไปกว่านั้น ไทยพีบีเอส ยังมีความแตกต่างไปจากสื่อออนไลน์ทั่วไป นั่นคือ เราพยายามเปิดพื้นที่ให้กับชุมชน หรือภาคพลเมือง เพื่อให้เข้ามาสื่อสาร หรือระดมสมองในการแก้ไขปัญหาใหญ่ ๆ ในสังคมร่วมกัน อาทิ เรื่องภัยพิบัติ สถานการณ์น้ำท่วม หรือแม้แต่การเตรียมตัวเลือกตั้งทั่วไปในปีหน้า เรามองว่าพื้นที่ออนไลน์ สามารถแสดงบทบาท รวมถึงสร้าง Engagement โดยมีเป้าหมาย คือการช่วยกันระดมปัญญาเพื่อแก้ปัญหาในสังคม ซึ่งเราคิดว่านี่คือจุดหมายสำคัญของพื้นที่ออนไลน์ในแบบฉบับของ ไทยพีบีเอส ค่ะ

รศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ให้สัมภาษณ์

พร้อมร่วมมือกับทุกภาคี เพื่อสร้างสรรค์คอนเทนต์ที่มีคุณภาพ

โดยปกติวิธีการทำงานแบบสื่อสาธารณะ เราเน้นการสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเป็นพื้นฐานอยู่แล้ว มากไปกว่านั้น เรายังมีหน้าที่เสริมสร้าง หรือสร้างความแข็งแรง ให้กับเหล่าภาคีเครือข่ายของเราอีกด้วย โดยเราแบ่งลักษณะของภาคีเครือข่ายไว้ 3 แบบด้วยกัน

แบบแรกคือ เครือข่ายทางคอนเทนต์ เป็นกลุ่มที่มีเนื้อหา เป็นเจ้าของประเด็นต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มองค์กรที่ทำเรื่องของความรู้ เรื่องการศึกษา หรือกลุ่มองค์กรที่ทำเรื่องของภาคประชาสังคม รวมถึงประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อม ประเด็นวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นต่าง ๆ และประเด็นเรื่องเด็ก ซึ่งมิติทางคอนเทนต์เหล่านี้ เราตั้งใจที่จะขยายความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ให้มากขึ้น เพื่อสร้างคอนเทนต์ที่ดีมาลงบนพื้นที่ออนไลน์ของ ไทยพีบีเอส

ต่อมาเป็นกลุ่มภาคีแบบที่สอง เรียกว่าเป็น Platform provider ที่เป็นผู้ให้บริการ โดยลักษณะแบบนี้ ทาง ไทยพีบีเอส สามารถสร้างความร่วมมือได้ค่อนข้างแข็งแรงอยู่แล้ว เราคงจะร่วมมือกันเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม และทำให้ผู้เข้ามาใช้บริการสื่อออนไลน์ของเรา ได้รับประโยชน์อย่างดีมากขึ้น

สำหรับภาคีแบบที่สาม เป็นการพัฒนาในเชิงวิชาการ รวมทั้งเชิงการสร้างมาตรฐานให้กับวิชาชีพสื่อ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่ทำเรื่องของ Fact checking หรือกลุ่มที่พัฒนาเทคโนโลยีต่าง ๆ ซึ่งภาคีทั้งสามประเภทนี้ ไทยพีบีเอส มีแผนที่จะทำงานร่วมกันมากขึ้น และสร้างมาตรฐานในความร่วมมือที่ดียิ่งขึ้นต่อไป

ไทยพีบีเอสมุ่งมั่นในการเป็น Content provider hub พร้อมยกระดับแพลตฟอร์มแข่งขันในระดับสากล

ปัจจุบันทุกสื่อล้วนเดินหน้าสู่การทำ Digital transformation แต่เวลาที่พูดถึงมิติเหล่านี้ มีทั้งความหมายของการลงทุน และการพัฒนาทางเทคโนโลยี ซึ่ง ณ วันนี้ ไทยพีบีเอส ได้ลงมือทำอย่างจริงจังในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างมาก นั่นคือ การพัฒนาศักยภาพของคนทำงานที่ ไทยพีบีเอส ให้มี Digital skill หรือทักษะด้านออนไลน์ รวมไปถึงการมี Digital mindset หรือมุมมองในการทำงานในรูปแบบดิจิทัลมากขึ้น

การเดินหน้าสู่การทำ Digital transformation ถือเป็นทิศทางสำคัญของ ไทยพีบีเอส ในวันนี้ โดยปัจจุบันเรามองตัวเองว่าเป็น Content provider hub ของประเทศไทย ที่มุ่งสนับสนุนคนสร้างคอนเทนต์ดี ๆ ในประเทศ ให้มีศักยภาพ พร้อมทั้งเปิดพื้นที่ให้ได้มาแลกเปลี่ยน นำเสนอผลงาน เพื่อสร้างความเติบโตในอุตสาหกรรมนี้ต่อไป

ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อเรามองตัวเองเป็น Content provider hub นั่นหมายความว่า เราจะไม่ได้เป็นผู้ผลิตคอนเทนต์แต่เพียงผู้เดียว แต่เรายังไปสร้างพลัง (Empower) รวมทั้งช่วยยกระดับ (Enhance) ให้กับผู้ที่มาร่วมกันผลิตงานกับเรา โดยจุดมุ่งหมายของเราต่อไป คือการสร้างแพลตฟอร์มให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จนสามารถไปแข่งขันในเวทีระดับ Global หรือในระดับโลกได้ในอนาคต

ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นคนทำงาน ไทยพีบีเอส ก็ดี หรือภาคีเครือข่ายก็ดี จึงต้องพัฒนาการทำงานให้มีศักยภาพมากขึ้น รวมทั้งปรับ Mindset หรือวิธีคิดต่าง ๆ เพื่อยกระดับการผลิตเนื้อหาออนไลน์ให้มีคุณภาพมากที่สุด ซึ่งนอกจากจะเป็น Content provider hub แล้ว เราอาจจะต้องเป็น Data scientist หรือเป็นนักวางแผนและวิเคราะห์ข้อมูลที่ดี เพื่อทำให้เราเท่าทัน และเข้าใจพฤติกรรม ตลอดจนความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในสังคมนี้ได้อย่างทันถ่วงที เพราะข้อมูลทั้งหมดจะถูกนำมาปรับใช้ในการบริหารแพลตฟอร์ม รวมทั้งการสร้างสรรค์เนื้อหาให้เหมาะสมกับแพลตฟอร์มต่อไป

ติดตามคอนเทนต์คุณภาพจาก 10 เว็บไซต์ย่อยในเครือไทยพีบีเอส ครบ! จบในที่เดียว พร้อมบริการคัดสรรสาระและความบันเทิงตรงใจคุณ กับ 10 ฟีเจอร์สุดล้ำสำหรับเนื้อหาประเภทวิดีโอ รับชมต่อเนื่องได้ ไม่มีสะดุด ตอบโจทย์ผู้ใช้บริการยุคดิจิทัล ให้คุณ “คลิกทุกวัน ทันทุกเหตุการณ์” กับเว็บไซต์ไทยพีบีเอสโฉมใหม่ได้ที่ www.thaipbs.or.th

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรม

กลับขึ้นด้านบน