Thai PBS - Prasar Bharati สื่อสาธารณะอินเดีย จับมือพัฒนาสื่อ - แลกเปลี่ยนเนื้อหาในระดับสากล

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 รศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ ไทยพีบีเอส ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการทำงานด้านกิจการกระจายเสียงและแพร่ภาพกับ นางสุจิตรา ดูไร (Ms.Suchitra Durai) เอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย ผู้แทนผู้อำนวยการ Prasar Bharati สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งอินเดีย ซึ่งเป็นสื่อสาธารณะของประเทศอินเดีย ในการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมเพื่อความร่วมมือทวิภาคีไทย - อินเดีย ครั้งที่ 9 (The 9th Meeting of Thailand - India Joint Commission for Bilateral Cooperation: JC) ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ

 

  

โดยในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทย และ ดร.สุพรหมณยัม ชัยศังกระ (Dr.Subrahmanyam Jaishankar) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอินเดีย รวมถึงคณะผู้บริหารจากไทยพีบีเอส นายณัฐพงษ์ จารุวรรณพงศ์ รองผู้อำนวยการไทยพีบีเอส และ นายเทพชัย หย่อง ผู้อำนวยการอาวุโสไทยพีบีเอส ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือในโอกาสนี้ด้วย 

ด้านความร่วมมือระหว่าง ไทยพีบีเอส และ Prasar Bharati สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งอินเดีย ซึ่งเป็นสื่อสาธารณะประเทศอินเดียในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาสืบสานต่อยอดเสริมสร้างความสัมพันธ์ฉันท์มิตรระหว่างไทยและอินเดีย อีกทั้งยังเพิ่มศักยภาพความร่วมมือด้านการกระจายเสียงและแพร่ภาพในบทบาทของสื่อสาธารณะร่วมกัน โดยมีระยะเวลาความร่วมมือ จำนวน 3 ปี ระบุถึงความร่วมมือ 5 ด้านด้วยกัน ได้แก่

  1. ด้านการแลกเปลี่ยนเนื้อหารายการ
  2. ด้านความร่วมมือในการผลิตรายการ
  3. ด้านการแลกเปลี่ยนหรือสนับสนุนบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญ
  4. ด้านการอำนวยความสะดวกในการถ่ายทำในประเทศไทยและอินเดีย
  5. ด้านการถ่ายทอดสดเนื้อหารายการที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ

ซึ่งปัจจุบัน ไทยพีบีเอส มีความร่วมมือแลกเปลี่ยนเนื้อหารายการกับประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันออก และใช้บริการภาพข่าวจากสำนักข่าวตะวันตก ทั้งยังไม่เคยมีความร่วมมือกับประเทศแถบเอเชียใต้ สำหรับ Prasar Bharati เป็นสื่อสาธารณะและเป็นสื่อที่ใหญ่ที่สุดของประเทศอินเดีย ซึ่งการลงนามครั้งนี้ จะทำให้ไทยพีบีเอสสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลจากต่างประเทศได้ครอบคลุมและรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ด้าน รศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ ไทยพีบีเอส กล่าวว่า

ในฐานะที่ Prasar Bharati และ ไทยพีบีเอส เป็นองค์กรสื่อสาธารณะชั้นนำของประเทศไทยและอินเดีย ซึ่งมีเครือข่ายสื่อ ทั้งสื่อโทรทัศน์ วิทยุ และสำนักข่าว ครอบคลุมหลากหลายภาษา อีกทั้งยังมีความคล้ายคลึงของหลักการสื่อสาธารณะ การให้ความสำคัญกับคุณค่าของสื่อสาธารณะ สิ่งที่ประชาชนของทั้งสองประเทศจะได้จากความร่วมมือในครั้งนี้ เรื่องแรกเลย สื่อสาธารณะของทั้งสองประเทศ ทั้งไทยและอินเดียจะได้ทำงานร่วมกันก็คือ การส่งเสริมความร่วมมือในการผลิตรายการร่วมกัน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนรายการและเนื้อหา ที่ทั้งสองประเทศเห็นร่วมกันว่าเป็นเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ ทั้งด้านวัฒนธรรม การศึกษา วิทยาศาสตร์ การกีฬา ข่าว ไปจนถึงสาระบันเทิงต่าง ๆ ต้องบอกว่า ประเทศอินเดียเป็นประเทศที่มีการผลิตสื่อขนาดใหญ่ในกลุ่มเนื้อหาเหล่านี้ ประชาชนทั้งประเทศไทยและอินเดีย ก็จะได้มีโอกาสรับชมเนื้อหาที่ดี มีคุณภาพจากทั้งสองประเทศ
และเป็นที่ทราบกันดีว่า ชาวอินเดียเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยสูงสุดและจะเติบโตขึ้นไปอีกเรื่อย ๆ รวมถึงแนวโน้มที่ประเทศอินเดียจะเป็นประเทศชั้นนำ ที่ช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของโลกในโอกาสต่อไปด้วย ซึ่งถือเป็นโอกาสของประเทศไทยและสื่อสาธารณะของไทย ที่จะผลิตรายการดี ๆ ให้คนอินเดียได้ดู และเข้าใจประเทศไทยมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนศักยภาพของคนทำงาน ทั้ง Prasar Bharati และ ไทยพีบีเอส ด้วยค่ะ

สำหรับ Prasar Bharati สื่อสาธารณะประเทศอินเดีย เป็นองค์กรสื่อที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอินเดีย ก่อตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติ Prasar Bharati ในปี 2540 ซึ่งมีพันธกิจหลักในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่างมีอิสระ เป็นกลาง เพื่อประโยชน์สาธารณะของประเทศ โดยให้บริการการกระจายเสียงและแพร่ภาพ รวมถึงการบริการทางดาวเทียมและโซเชียลมีเดีย ครอบคลุมร้อยละ 98 ของผู้รับชมในประเทศอินเดีย

นอกจากนี้ ในพิธีลงนาม นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทย ได้ร่วมลงนามใน บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกรอบใหญ่ของประเทศ the Agreed Minutes of the 9th Joint Cooperation between Thailand and India ร่วมกับ ดร.สุพรหมณยัม ชัยศังกระ (Dr. Subrahmanyam Jaishankar) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอินเดีย

 

 

และยังมีการลงนามความร่วมมือด้านสาธารณสุขอีก 1 ฉบับ ระหว่าง Indian Council of Medical Research (ICMR) และ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งการลงนามในครั้งนี้ เกิดขึ้นระหว่างการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมเพื่อความร่วมมือทวิภาคีไทย - อินเดีย ครั้งที่ 9 (The 9th Meeting of Thailand - India Joint Commission for Bilateral Cooperation: JC) ซึ่งเป็นการประชุมระดับรัฐมนตรีต่างประเทศ รวมทั้งอินเดียได้มีการจัดกิจกรรม North Eastern Festival ในกรุงเทพฯ ช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับรัฐต่าง ๆ ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีความเชื่อมโยงใกล้ไทย โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศอินเดีย มุขมนตรีจากรัฐต่าง ๆ ในภูมิภาคนี้ เดินทางมาร่วมงาน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรม

กลับขึ้นด้านบน