ประกาศ 15 รายชื่อ ผู้สมัครกรรมการนโยบายไทยพีบีเอส พร้อมแสดงวิสัยทัศน์ 14 ตุลาคมนี้

เมื่อวันที่ 29 กันยายนที่ผ่านมา คณะกรรมการสรรหากรรมการนโยบาย ส.ส.ท. ได้นัดประชุมเพื่อคัดเลือกผู้ผ่านคุณสมบัติในรอบแรก จากจำนวนผู้สมัครทั้งสิ้น 54 คน โดยมีผู้สนใจส่งใบสมัครเข้ามา แบ่งเป็นด้านกิจการสื่อสารมวลชน 20 คน ด้านบริหารจัดการองค์กร 15 คน และด้านส่งเสริมประชาธิปไตยฯ 19 คน

นายเดชอุดม ไกรฤทธิ์  ประธานคณะกรรมการสรรหากรรมการนโยบาย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือไทยพีบีเอส กล่าวว่า “วันนี้คณะกรรมการสรรหากรรมการนโยบายทุกท่าน ได้ร่วมกันพิจารณาผู้สมัครในรอบแรก โดยคัดเลือกจากคุณสมบัติเบื้องต้น รวมไปถึงแนวคิด วิสัยทัศน์ คณะกรรมการทุกท่านทำงานกันอย่างอิสระ ไม่มีแรงกดดันใดๆ ทั้งสิ้น เพียงแต่ว่าอาจยากหน่อยเพราะคุณสมบัติของผู้สมัครแต่ละท่านค่อนข้างใกล้เคียงกันมาก มีทั้งอดีตข้าราชการ นักวิชาการ อาจารย์ และผู้มีประสบการณ์จาก ภาคธุรกิจ ซึ่งในแต่ละตำแหน่งเราก็จะพิจารณาด้วยคุณสมบัติที่แตกต่างกันไป เช่น ตำแหน่งด้านการบริหารจัดการองค์กร นอกจากคุณสมบัติเบื้องต้นแล้ว เรายังมองไปถึงประสบการณ์ด้านการบริหารองค์กร ที่ต้องมีวิสัยทัศน์ที่จะนำพาองค์กรแห่งนี้เดินทางไปสู่เป้าหมาย ในยุคปัจจุบันที่สื่อทีวีมีการแข่งขันสูง”

สำหรับรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแสดงวิสัยทัศน์ มีดังนี้ 

ด้านกิจการสื่อสารมวลชน จำนวน 7 คน ได้แก่

 1. นายปรีชา มานะวาณิชเจริญ
 2. นายพิพัทธ์  ชนะสงคราม
 3. นายไพศาล  สุทธาวรางกูล 
 4. นายยุทธนา  วรุณปิติกุล 
 5. น.ส.รุ่งมณี  เมฆโสภณ 
 6. นางสุวรรณา  จิตประภัสสร์
 7. ผศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว

ด้านบริหารจัดการองค์กร จำนวน 4 คน ได้แก่

 1. นายประศาสน์  ตั้งมติธรรม            
 2. น.อ.ดร.พิสิฐ ประเสริฐศรี
 3. นางลดาวัลย์  บัวเอี่ยม
 4. รศ.ดร.เสาวคนธ์  รัตนวิจิตราศิลป์

ด้านส่งเสริมประชาธิปไตยฯ จำนวน 4 คน ได้แก่

 1. นายชัชวาลย์  ทองดีเลิศ             
 2. นางทศสิริ  พูลนวล
 3. นายบุญส่ง  ชเลธร 
 4. นายไมตรี  จงไกรจักร์

หลังจากนี้ คณะกรรมการสรรหาจะประกาศรายชื่อทั้งหมดผ่านเว็บไซต์ www.thaipbs.or.th/BOGSelection เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกันตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้ง ภายในวันที่ 13 ตุลาคม 2557 โดยสามารถส่งข้อมูลได้ที่ประธานกรรมการสรรหากรรมการนโยบาย ส.ส.ท. เลขที่ 145 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210

ผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณาจะต้องแสดงตนและวิสัยทัศน์ด้วยวาจา ต่อหน้ากรรมการสรรหา ในวันอังคารที่ 14 ตุลาคม 2557 นี้ ระหว่างเวลา 09.00 – 15.00 น. โดยเริ่มจากการแนะนำตนเอง แสดงวิสัยทัศน์ และตอบคำถาม คนละ 20 นาที 

ติดตามรายละเอียดประกาศรายชื่อและข้อมูลผู้สมัครได้ที่

www.thaipbs.or.th/BOGSelection โทร. 02-790-2000 ต่อ 2142-3

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรม

กลับขึ้นด้านบน