ไทยพีบีเอส ผนึกกำลัง “ปลุกกรุงเทพฯ เปลี่ยนเมืองใหญ่ เลือกตั้งผู้ว่าฯ 65” ฟังเสียงจากประชาชน

สิ้นสุดการรอคอยของคนกรุงเทพมหานคร หลัง ครม. เคาะวันเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด และสมาชิกสภากรุงเทพฯ ไทยพีบีเอส ให้ความสำคัญกับปัญหาใน “กรุงเทพมหานคร” สะท้อนปัญหาไปถึงเมืองใหญ่ในทุกมิติ เพื่อมุ่งหวังให้ประชาชนทั้งประเทศได้เข้าใจ และเกิดการรับรู้ในสิ่งที่คนกรุงเทพฯ กำลังเผชิญอยู่อย่างแท้จริง นำไปสู่หนทางการเปลี่ยนแปลง และการแก้ไขปัญหาร่วมกัน

จึงกลายเป็นแคมเปญใหญ่ “ปลุกกรุงเทพฯ เปลี่ยนเมืองใหญ่ เลือกตั้งผู้ว่าฯ 65” พาย้อนไปเจาะลึกถึงต้นตอของปัญหาที่หยั่งราก และยังคงต้องเผชิญอยู่ในขณะนี้ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องระบบสาธารณสุข สาธารณูปโภค สิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิต ระบบการศึกษา น้ำท่วม และโครงสร้างการบริหารงาน เป็นต้น

เทพชัย หย่อง ผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มงานข่าว องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ ไทยพีบีเอส กล่าวถึงที่มาว่า

แนวคิดนี้ เกิดจากความพยายามที่ต้องการนำเสนอสิ่งที่แตกต่างจากการรายงานข่าวทั่วไป ว่าใครคือผู้ลงสมัครการเลือกตั้ง หรือมีนโยบายอะไรบ้าง ? แต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้น คือโอกาสที่ทำให้คนกรุงเทพฯ ได้ตระหนักว่า ประชาชนเองต้องมีส่วนร่วมในการตัดสินอนาคตของเมืองนี้ด้วยเช่นกัน โดยก่อนที่จะออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ประชาชนต้องได้เห็น รับรู้ เข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริง และเลือกคนที่มีความพร้อม เชื่อมั่น ไว้วางใจได้ ที่สำคัญสามารถปรับโจทย์ของเมืองกรุงเทพมหานครได้ดีที่สุด เพราะฉะนั้นสิ่งที่ไทยพีบีเอสต้องการนำเสนอ คือการออกไปฟังเสียงสะท้อน ผ่านมุมมองของคนที่รับรู้ปัญหาเหล่านี้ โดยร่วมกับเครือข่ายต่าง ๆ ของไทยพีบีเอส นักวิชาการ ชาวบ้าน หรือตัวแทนของชุมชน เพื่อให้มีข้อมูลหลากหลายรอบด้าน และทำให้ประชาชนเห็นภาพความเป็นกรุงเทพฯ ทั้งเชิงบวก และเชิงลบอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ เสียงสะท้อนของคนกรุงเทพฯ จะเป็นกระบอกเสียงไปสู่ผู้อาสาที่พร้อมจะเข้ามาพัฒนาและบริหารเมืองให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้น และจะถูกสะท้อนออกไปในพื้นที่อื่น ๆ ที่ไม่ใช่แค่เมืองกรุงเทพฯ เท่านั้น เพื่อให้ประชาชนและคนรุ่นใหม่ ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการรับรู้ พร้อมชวนผลักดัน หาวิธีการแก้ไขปัญหา และหาทางออกร่วมกัน เพราะเชื่อว่า...เราทุกคนมีสิทธิ์ตัดสินอนาคตตัวเองได้

 

ไทยพีบีเอส ชวนทุกคนมาร่วม “ปลุกกรุงเทพฯ เปลี่ยนเมืองใหญ่ เลือกตั้งผู้ว่าฯ 65” นี้ ไปด้วยกัน ติดตามข่าวสารการเลือกตั้ง กิจกรรมการมีส่วนเพื่อเปลี่ยนแปลงอนาคต ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbs.or.th/BKKelection65 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรม

กลับขึ้นด้านบน