“Big Story เรื่องใหญ่ไทยพีบีเอส” รับโล่รางวัล รายการส่งเสริมการต่อต้านคอร์รัปชัน

วันที่ 14 ธันวาคม 2564 รายการ Big Story เรื่องใหญ่ไทยพีบีเอส โดยองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ ไทยพีบีเอส ได้รับ โล่รางวัล ANTI-CORRUPTION AWARDS 2021 ประเภทสื่อสารมวลชน จากสมาคมผู้สื่อข่าวต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ในโครงการมอบรางวัล ANTI-CORRUPTION AWARDS 2021 ส่งเสริมการต้านคอร์รัปชัน ประจำปี 2564 ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 3 โดยมี นายคริษ อรรคราช ผู้จัดการฝ่ายสารคดีและสารประโยชน์ นายชัยยุทธ์ เคหะนันท์ โปรดิวเซอร์รายการชำนาญการ ไทยพีบีเอส พร้อมด้วย นายนิพนธ์ ตั้งแสงประทีป ผู้ผลิตรายการ Big Story เรื่องใหญ่ไทยพีบีเอส จากบริษัท อีเลิร์น จำกัด ขึ้นรับโล่รางวัลจาก นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานในพิธีมอบรางวัล ณ ห้องเบญจนฤมิต ชั้น 4 อาคารเบญจรังสฤษ์ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.5) กรุงเทพมหานคร

 

ในพิธีการมอบรางวัลรางวัล ANTI-CORRUPTION AWARDS 2021 ส่งเสริมการต้านคอร์รัปชัน ประจำปี 2564 นายชวน หลีกภัย ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “คอร์รัปชันกับการเมืองไทย” พร้อมเป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลในประเภทต่าง ๆ รวม 7 รางวัล และใบประกาศเกียรติคุณให้แก่สถาบันการศึกษา รวม 10 แห่ง ดังนี้

1. ประเภทสื่อสารมวลชน ได้แก่

 • เพจบิ๊กเกรียน
 • สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส รายการ Big Story เรื่องใหญ่ไทยพีบีเอส
 • สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 รายการข่าว 3 มิติ

2. ประเภทบุคคลทั่วไป ได้แก่

 • นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส อดีตผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

3. ประเภทองค์กร ได้แก่

 • มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด
 • ภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลแห่งชาติ

4. ประเภทรางวัลบุคคลเกียรติยศแห่งปี ได้แก่

 • ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา

5. ใบประกาศเกียรติคุณให้กับสถาบันการศึกษาดีเด่น ด้านการส่งเสริมการต่อต้านคอร์รัปชัน 10 แห่ง ได้แก่

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยลักษณ์
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏบูรพา
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 

สำหรับรายการ Big Story เรื่องใหญ่ไทยพีบีเอส เป็นรายการสารคดีเชิงข่าวที่นำเสนอเนื้อหาในมิติเชิงสร้างสรรค์สังคม โดยหนึ่งในปัญหาที่รายการให้ความสำคัญ คือปัญหาคอร์รัปชันในสังคมไทย โดยรายการ Big Story เรื่องใหญ่ไทยพีบีเอส ตอน “สร้างแล้วทิ้ง” ซึ่งอดีตผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ประเมินว่ามีโครงการก่อสร้างในลักษณะสร้างแล้วทิ้ง ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มูลค่ากว่า 2,000 ล้านบาท

โดยการนำเสนอข่าวเชิงสารคดีสืบสวนสอบสวนนี้ นำไปสู่การแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเร่งด่วน โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ขอข้อมูลจากไทยพีบีเอส และดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำผิด รวมถึงเร่งรัดให้โครงการต่าง ๆ สามารถใช้ประโยชน์ได้ในเวลาต่อมา

 

นอกจากนี้ รายการ Big Story เรื่องใหญ่ไทยพีบีเอส ตอน “สร้างแล้วทิ้ง” ยังเคยได้รับรางวัลช่อสะอาด สาขาข่าวหรือสารคดีเชิงข่าว ปี 2563 รางวัลชมเชยประเภทสื่อโทรทัศน์อีกด้วย

ติดตามชมรายการ Big Story เรื่องใหญ่ Thai PBS ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 21.45 - 22.15 น. ทางไทยพีบีเอส ช่องหมายเลข 3 หรือ www.thaipbs.or.th/BigStoryThaiPBS

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรม

กลับขึ้นด้านบน