ไทยพีบีเอสและสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ลงนามร่วมมือการติดตาม-พิสูจน์ คนหาย คนนิรนามและศพนิรนาม

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ ไทยพีบีเอส และ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม จับมือร่วมกันผลักดันภารกิจการติดตามคนหาย พิสูจน์คนนิรนาม และศพนิรนาม ด้วยการเผยแพร่ภาพและข้อมูลที่เป็นประโยชน์

โดยได้รับเกียรติจาก พันตำรวจเอก ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และ นายอนุพงษ์ ไชยฤทธิ์ รองผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย และคณะผู้บริหารไทยพีบีเอส ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการเผยแพร่ภาพและข้อมูลเพื่อการติดตามคนหาย พิสูจน์คนนิรนามและศพนิรนาม ณ ห้องสัมมนา 3 ชั้น 3 อาคาร D องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสิต

 

สำหรับความร่วมมือภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการเผยแพร่ภาพและข้อมูลเพื่อการติดตามคนหาย พิสูจน์คนนิรนามและศพนิรนาม ระหว่างไทยพีบีเอสและสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนการเผยแพร่ภาพและข้อมูล เพื่อประโยชน์ในการติดตามคนหาย การพิสูจน์คนนิรนามและศพนิรนาม

นอกจากนี้ ยังเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข้อเท็จจริง อันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ส่งเสริมและสนับสนุนความรู้ให้กับประชาชน เพื่อเป็นช่องทางในการให้ความช่วยเหลือติดตามด้านคนหาย การพิสูจน์คนนิรนามและศพนิรนาม ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดร่วมกันอีกด้วย

ด้าน พันตำรวจเอก ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ หน่วยงานหลักในการดำเนินงานด้านการติดตามคนหาย พิสูจน์คนนิรนามและศพนิรนาม ได้กล่าวขอบคุณไทยพีบีเอส ที่ได้ให้ความร่วมมือกับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ในครั้งนี้ เพราะจะเป็นหน่วยงานที่สามารถสนับสนุนและเป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ โดยสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ได้ดำเนินการโดยการตรวจพิสูจน์ เพื่อติดตามคนหาย พิสูจน์คนนิรนามและศพนิรนามมาโดยตลอด ซึ่งการบูรณาการข้อมูลร่วมกันก็จะสามารถทำให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

สำหรับ ไทยพีบีเอส ด้วยพันธกิจของสื่อสาธารณะ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการติดตามคนหาย โดยมีการดำเนินงานภายใต้ภารกิจ “ศูนย์คนหายไทยพีบีเอส” ที่ดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบันมาอย่างต่อเนื่อง นานกว่า 12 ปี ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ซึ่งได้รับเรื่องกรณีคนหายมากกว่า 800 เรื่อง เฉพาะปี 2563 จนถึงพฤศจิกายน 2564 ได้รับเรื่องกรณีคนหายกว่า 609 เรื่อง สามารถติดตามพบ จำนวน 397 เรื่อง และยังติดตามไม่พบอีก 212 เรื่อง

ด้าน นายอนุพงษ์ ไชยฤทธิ์ รองผู้อำนวยการ ส.ส.ท. กล่าวว่า

ไทยพีบีเอส ได้ร่วมงานกับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์มาโดยตลอด และในครั้งนี้ก็มีความยินดีที่จะสนับสนุนงานด้านการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนผ่านช่องทางต่าง ๆ ของไทยพีบีเอส รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์อย่างเป็นทางการ เพื่อให้ภารกิจติดตามคนหาย การพิสูจน์คนนิรนามและศพนิรนาม ให้สามารถดำเนินงานได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และขอบคุณทางสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ที่ได้ให้เกียรติไทยพีบีเอส เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ร่วมสนับสนุนงานในครั้งนี้

ติดต่อศูนย์คนหายไทยพีบีเอส

  • ไปรษณีย์ : ศูนย์คนหายไทยพีบีเอส สำนักข่าว เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210
  • โทรศัพท์ : 02-790-2630-3, 02-790-2111 (วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 16.00 น.)
  • LINE ID : @rongtookthaipbs
  • Email : people@thaipbs.or.th
  • Facebook ศูนย์คนหาย ไทยพีบีเอส

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรม

กลับขึ้นด้านบน