Thai PBS Learning Shelf ส่งเสริมการเรียนรู้สู่ 222 รร.ตำรวจตระเวนชายแดน ทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา คุณมลฤทัย พงโศธร ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์การ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ ไทยพีบีเอส ส่งมอบ ชุดการเรียนรู้ Thai PBS Learning Shelf ประจำปี 2564 ให้กับ พลตำรวจโท ณัฐ สิงห์อุดม ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อส่งต่อชุดการเรียนรู้ Thai PBS Learning Shelf ให้กับโรงเรียนในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนทั้ง 222 แห่งทั่วประเทศ เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนผ่านรายการสำหรับเด็กของไทยพีบีเอส และนำไปปรับใช้เป็นเครื่องมือการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด–19

ด้าน พลตำรวจโท ณัฐ สิงห์อุดม ผู้บัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน กล่าวว่า “ขอบคุณไทยพีบีเอส ที่ได้ส่งมอบชุดการเรียนรู้ให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ซึ่งมีที่ตั้งกระจายอยู่ตามแนวชายแดน เป็นพื้นที่ทุรกันดาร การได้รับชุดการเรียนรู้ Thai PBS Learning Shelf นี้ จึงเป็นประโยชน์ทั้งกับครูและนักเรียน ซึ่งจะมอบหมายให้กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนทั้ง 16 กอง กระจายชุดการเรียนรู้ไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในความดูแลทั้ง 222 แห่งตามวัตถุประสงค์”

สำหรับโครงการ Thai PBS Learning Shelf เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากการเล็งเห็นความสำคัญของการเรียนรู้ และมุ่งหวังเป็นส่วนหนึ่งในการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชน ไทยพีบีเอสจึงได้ดำเนินการผลิตชุดการเรียนรู้ Thai PBS Learning Shelf มาตั้งแต่ปี 2561 โดยต่อยอดรายการของไทยพีบีเอสที่มีเนื้อหาตรงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ ส่งเสริมทักษะ แรงบันดาลใจ มาพัฒนาให้เป็นสื่อการเรียนการสอนสำหรับคุณครูและสถานศึกษา โดยในปี 2564 นี้ ไทยพีบีเอสมีแผนกระจายชุดการเรียนรู้ไปยังกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ กว่า 900 ชุดทั่วประเทศ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรม

กลับขึ้นด้านบน