ไทยพีบีเอสส่งมอบ Thai PBS Learning Shelf ให้กรมราชทัณฑ์ สร้างแรงบันดาลใจในเรือนจำทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 คุณมลฤทัย พงโศธร ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์การ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ ไทยพีบีเอส ส่งมอบชุดการเรียนรู้ Thai PBS Learning Shelf ประจำปี 2564 ให้กับ นายสิทธิ สุธีวงศ์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ฝ่ายพัฒนา ณ กรมราชทัณฑ์ จังหวัดนนทบุรี เพื่อส่งมอบชุดการเรียนรู้ ให้แก่ห้องสมุดภายในเรือนจำและทัณฑสถาน จำนวน 63 แห่ง ภายใต้ความดูแลของกรมราชทัณฑ์

ซึ่งเป็นการส่งมอบชุดการเรียนรู้ Thai PBS Learning Shelf เพิ่มเติมให้กับเรือนจำและทัณฑสถานอีกจำนวน 63 แห่ง จากปี 2563 ที่เคยส่งมอบไปแล้วจำนวน 80 แห่ง รวมส่งมอบจำนวน 143 แห่งทั่วประเทศ

 

 

ด้าน นายสิทธิ สุธีวงศ์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ฝ่ายพัฒนา กล่าวว่า

มีความยินดีที่ได้รับมอบชุดการเรียนรู้ Thai PBS Learning Shelf จากไทยพีบีเอส เนื่องการรับชมสื่อของผู้ต้องขังภายในเรือนจำและทัณฑสถาน มีข้อจำกัดด้านการรับสื่อจากภายนอก อาทิ การจำกัดเวลาการรับชมโทรทัศน์ การรับชมโทรทัศน์ภายในเรือนจำ และทัณฑสถานเป็นโทรทัศน์ระบบปิด หรือในรูปแบบ Offline โดยใช้วิธีการคัดเลือกเนื้อหารายการที่เหมาะสม ไม่ส่งเสริมความรุนแรงหรืออาชญากรรม และ Download เนื้อหารายการไปใช้เผยแพร่ในโทรทัศน์ระบบปิดภายในเรือนจำและทัณฑสถาน ซึ่งปกติมีการใช้เนื้อหารายการของไทยพีบีเอสนำไปเผยแพร่อยู่แล้ว เช่น รายการชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร ซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังภายในเรือนจำ และจะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้ดูแล ได้นำชุดการเรียนรู้ไปใช้หมุนเวียนภายในเรือนจำและทัณฑสถานทั้ง 143 แห่ง ต่อไป

การส่งมอบชุดการเรียนรู้ Thai PBS Learning Shelf ให้กับกรมราชทัณฑ์ ไทยพีบีเอสมีความมุ่งหวังต่อยอดเนื้อหารายการของไทยพีบีเอสที่เป็นประโยชน์ ให้ความรู้ ส่งเสริมศักยภาพ สร้างแรงบันดาลใจ ให้กับกรมราชทัณฑ์นำไปใช้เปิดให้กับผู้ต้องขังภายในเรือนจำและทัณฑสถานทั่วประเทศได้รับชม อาทิ รายการภัตตาคารบ้านทุ่ง รายการ Money มันส์แน่ รายการยินดีที่ได้รู้จัก เพื่อให้ผู้ต้องขังได้นำทักษะ แรงบันดาลใจ และมีกำลังใจในการเตรียมพร้อมนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตและการประกอบอาชีพในอนาคต

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรม

กลับขึ้นด้านบน