ไทยพีบีเอส ส่งมอบ Thai PBS Learning Shelf ประจำปี 2564 ให้กับ สพป.กทม.

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา คุณมลฤทัย พงโศธร ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์การ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ ไทยพีบีเอส ส่งมอบชุดการเรียนรู้ Thai PBS Learning Shelf ประจำปี 2564 ให้กับ นายพิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เพื่อส่งมอบชุดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด–19 ให้กับโรงเรียน 37 แห่ง ภายใต้ความดูแลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

โครงการ Thai PBS Learning Shelf ประจำปี 2564 ของไทยพีบีเอส ได้ดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ด้วยเล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้ และมุ่งหวังให้ไทยพีบีเอสสามารถเป็นสื่อที่สร้างสรรค์ “พื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคน” ด้วยการต่อยอดรายการที่มีสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ชม พัฒนาให้เป็นสื่อการเรียนรู้ให้กับนักเรียน คุณครู ชุมชน หน่วยงานที่ดูแลกลุ่มบุคคลเปราะบางทั่วประเทศ ประชาชนทั่วไป และส่งมอบชุดการเรียนรู้ให้ครอบคลุมทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด

 

อีกทั้งในปี 2564 นี้ มีการนำรายการสาระความรู้ ทั้งจาก Thai PBS ช่องหมายเลย 3 และ ALTV ช่อง 4 ทีวีเรียนสนุก เพื่อให้เข้าถึงและสอดคล้องกับการเรียนออนไลน์ของเด็กนักเรียนในยุคปัจจุบัน โดยปรับรูปแบบและเนื้อหาของ Thai PBS Learning Shelf แบ่งเป็น

  • ชุดการเรียนรู้สำหรับเด็กประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 400 ชุด
  • ชุดการเรียนรู้สำหรับเด็กมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 200 ชุด
  • ชุดสุขภาพและอาชีพ จำนวน 300 ชุด

รวมทั้งสิ้น 900 ชุด ให้กับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ ทักษะด้านต่าง ๆ ส่งเสริมแรงบันดาลใจ นำองค์ความรู้จากรายการไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันและการพัฒนาตนเองได้อีกด้วย

 

นอกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครแล้ว ในช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน 2564 ที่ผ่านมา ไทยพีบีเอสได้ทยอยส่งมอบชุดการเรียนรู้ Thai PBS Learning Shelf 2564 ไปแล้ว จำนวน 300 ชุด ให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สถาบันการศึกษา รวมถึงหน่วยงานที่ดูแลบุคคลเปราะบาง ทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด และจะดำเนินการส่งมอบชุดการเรียนรู้ Thai PBS Learning Shelf ต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นปี 2564

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรม

กลับขึ้นด้านบน