ไทยพีบีเอส ชวนอ่านหนังสือ Media Disruption The Series เพราะ โลก "สื่อ" เปลี่ยน

ไทยพีบีเอส ชวนอ่าน Media Disruption The Series เพราะ โลก "สื่อ" เปลี่ยน หนังสือที่สะท้อนให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการดิสรัปชัน รวมถึงการทำความเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคและการตลาดของสื่อที่เปลี่ยนไป พร้อมสร้างสรรค์เนื้อหาที่ตอบโจทย์ โดนใจ และเข้าถึงผู้บริโภคยุคใหม่ จาก 6 ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยี และการตลาด  

แนะนำบทความและผู้เขียน

  1. Digital Disruption : ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์
  2. Media Landscape : ดร.สิขเรศ ศิรากานต์
  3. Technology & Innovation : รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช
  4. Role & Business Management : ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์
  5. Media Marketing : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกก์ ภทรธนกุล
  6. Content & Storytelling : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกุลศรี ศรีสารคาม

หนังสือ Media Disruption The Series เพราะ โลก "สื่อ" เปลี่ยน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรม

กลับขึ้นด้านบน