เปิดรับสมัครแล้ว!!! การอบรมเชิงปฏิบัติการ Backpack Journalist #online วันนี้ - 9 ส.ค. 64

ผลพวงจากวิกฤตโควิด-19 เมื่อเทียบเคียงกับวิกฤต “ต้มยำกุ้ง” หรือวิกฤต “แฮมเบอร์เกอร์” เป็นแรงกระเพื่อมที่สำคัญไม่เฉพาะต่อโครงสร้างทางเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ส่งผลต่อการเมืองและระบบสาธารณสุข รวมถึงอุตสาหกรรมสื่อด้วย เนื่องจากในวิกฤต 2 ครั้งก่อนหน้านี้ ข่าวสารข้อมูลด้านเศรษฐกิจ - การเมืองถูกกระจายผ่านทางสื่อกระแสหลักไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์, นิตยสาร, ทีวี หรือวิทยุ ต่างกับวิกฤตครั้งนี้ ซึ่งเป็นยุคของ “โซเชียลมีเดีย” การแพร่กระจายของข้อมูลต่าง ๆ เป็นไปอย่างรวดเร็วและกว้างขวางมาก ในทางหนึ่งก็ทำให้ประชาชนเข้าถึงและรับรู้ข่าวสารต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว แต่บางครั้งก็ขาดการกลั่นกรอง ขาดการตรวจสอบข้อเท็จจริง และหลายครั้งยังมีช่องว่างของการสื่อสารทางออก (Solution) และขาดการออกแบบการสื่อสารที่แปลกใหม่น่าสนใจ เป็นข้อถกเถียงหลักต่อการทำหน้าที่ของสื่อกระแสหลักและสื่อทางเลือกในวิกฤต / หลังวิกฤตโควิด-19

เพื่อตอบความคาดหวังของสังคมเพิ่มมากขึ้น Backpack journalist ตระหนักว่า ไม่ว่าเทคโนโลยีและวิกฤตในครั้งนี้จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร แก่นหลักของ ‘สื่อ’ จะไม่เปลี่ยนแปลง ในการทำหน้าที่แสวงหา ‘ความจริง’ ที่อยู่เบื้องหลัง ‘ข้อเท็จจริง’ คือหัวใจของการทำงานของ Backpack journalist เพื่อนำเสนอความจริงของสังคมให้ประชาชนสามารถใช้ประกอบการตัดสินใจอย่างดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ในเรื่องสำคัญที่มีความหมายต่อชีวิตส่วนตัว ครอบครัว และสังคม

Backpack journalist จึงออกแบบมาเพื่อสื่อสารเรื่องราวผู้เสียเปรียบ – ได้เปรียบในสังคม เพื่อสะท้อนโครงสร้างใหญ่ในสายตาและมุมมองการทำข่าว (ออนไลน์) แบบใหม่ ที่ผสมผสานแนวคิดและการตั้งคำถามใหม่ เพื่อให้สังคมได้รู้ในแง่มุมที่แตกต่าง ผ่านการออกแบบประเด็นและการเล่าเรื่องที่แปลกใหม่ โดยใช้ทักษะการทำข่าวแบบครบวงจรด้วยตนเอง ตั้งแต่การคิดประเด็น ถ่ายภาพ ตัดต่อ ลงพื้นที่แสวงหาคำตอบและข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นอย่างรอบด้าน

ดังนั้น จึงเปิดรับสมัครผู้สนใจเพื่อส่ง Resume พร้อมผลงานที่เกี่ยวข้องและส่งคลิปสั้นแนะนำประเด็นทางสังคม ที่สนใจในหัวข้อ “เจ็บนี้อีกนาน : รักษาอาการป่วยไข้ทางสังคม” ความยาวไม่เกิน 3 นาที ภายใต้แนวคิด Backpack journalist ด้วยการทำข่าวแบบครบวงจรด้วยตนเอง

กำหนดรับสมัครและส่งผลงานภายในวันที่ 19 ก.ค. - 9 ส.ค. 64

โดยผลงานของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับสิทธิ์ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ Backpack Journalist #online (หลักสูตรเรียนออนไลน์) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพคนทำสื่อ และอาจได้รับการพิจารณาร่วมทีมเป็น Backpack Journalist #online ของสำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะไทยพีบีเอสต่อไป

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. ผ่านการคัดเลือกผลงานที่เกี่ยวข้องและคลิปสั้นแนะนำประเด็นทางสังคมที่สนใจในหัวข้อ “เจ็บนี้อีกนาน : รักษาอาการป่วยไข้ทางสังคม” ความยาวไม่เกิน 3 นาที ภายใต้แนวคิด Backpack journalist ด้วยการทำข่าวแบบครบวงจรด้วยตนเอง
 2. สามารถเข้าร่วมอบรมทักษะร่วมกับฝ่ายพัฒนาเครือข่ายสื่อพลเมือง สำนักเครือข่ายสาธารณะ หรือเป็นผู้ผลิตสื่อที่สนใจพัฒนาศักยภาพด้านการผลิตรายการในประเด็นทางสังคม
 3. มีทักษะด้านการเขียนบท ถ่ายภาพ และตัดต่อเพื่อผลิตรายการ โดยมีตัวอย่างผลงานที่เคยผลิตมาแสดง
 4. มีอุปกรณ์ในการผลิต เช่น กล้องระบบ HD และอุปกรณ์บันทึกเสียง พร้อมโปรแกรมตัดต่อที่สามารถรองรับการจัดการด้านภาพ effect CG รวมถึงการ mix เสียง
 5. มีเจตจำนงที่จะเรียนรู้ประเด็นสังคมและเปิดใจพัฒนาศักยภาพร่วมกับผู้อื่น โดยจะต้องเข้าร่วมในกระบวนการอย่างครบขั้นตอน
 6. มีรายละเอียดข้อมูลประเด็นที่จะนำมาร่วมพัฒนา เสนอเป็นชิ้นงานภายหลังการฝึกอบรม โดยเขียนรายละเอียดเนื้อหามานำเสนอ
 7. หลังการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ สามารถลงพื้นที่เพื่อผลิตงานและดำเนินการตามกำหนดเวลาที่วางไว้ร่วมกันครบทุกขั้นตอน เพื่อให้ชิ้นงานเสร็จสิ้นสามารถเผยแพร่สู่สื่อสาธารณะจริง

ขั้นตอนการสมัครและส่งผลงาน

 1. กรอกใบสมัคร (แนะนำตัวเอง) ให้ครบถ้วน
 2. ผู้สนใจร่วมโครงการฯ แสดงถึงความพร้อมด้านข้อมูลและอุปกรณ์ในการร่วมฝึกอบรม
 3. ส่ง Resume พร้อมผลงานที่เกี่ยวข้องและส่งคลิปสั้นแนะนำประเด็นทางสังคมที่สนใจในหัวข้อ “เจ็บนี้อีกนาน : รักษาอาการป่วยไข้ทางสังคม” ความยาวไม่เกิน 3 นาที ภายใต้แนวคิด Backpack journalist ด้วยการทำข่าวแบบครบวงจรด้วยตนเอง กำหนดรับสมัครและส่งผลงานภายในวันที่ 19 ก.ค. - 9 ส.ค. 64 โดยสามารถส่ง Resume พร้อมผลงานที่เกี่ยวข้องและส่งคลิปสั้นแนะนำประเด็นทางสังคม มาได้ที่อีเมล์ backpackjournalist.tpbs@gmail.com ตั้งชื่อเรื่อง “สมัคร Backpack Journalist #online”
 4. ประกาศผลรอบที่หนึ่ง ภายในวันที่ 17 ส.ค. 64
 5. สัมภาษณ์ผู้ร่วมโครงการฯ วันที่ 20 ส.ค. 64 ผ่านระบบ Zoom Meeting
 6. ประกาศผลครั้งสุดท้าย ภายในวันที่ 23 ส.ค. 64
 7. ผู้ได้รับการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่ 25 ส.ค. 64
 8. ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Backpack Journalist #online

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรม

กลับขึ้นด้านบน