ไทยพีบีเอส รุกพื้นที่ชุมชนแออัด เป็นสื่อกลางการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบโควิด-19

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนจนถึงปัจจุบัน ขยายวงกว้างไปทั่วประเทศ ทำให้ตัวเลขของผู้ติดเชื้อรายวันมีจำนวนค่อนข้างสูง และการแพร่ระบาดที่ขยายไปยังชุมชนแออัดทั้งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงชุมชนที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างแออัดทั่วประเทศได้รับผลกระทบทั้งด้านอาหาร สุขอนามัย การดูแลรักษาผู้ป่วย ผู้สูงอายุ

เนื่องจากบางชุมชนที่พบผู้ป่วยโควิด-19 แม้ผู้ป่วยจะถูกนำส่งสถานพยาบาลและอยู่ในการดูแลของแพทย์แล้ว แต่ผู้ที่ยังอาศัยอยู่ในชุมชนนับว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงที่จะต้องเฝ้าระวัง ต้องดูแลตนเองและครอบครัวให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อ จำเป็นจะต้องกักตัวเองไม่เคลื่อนย้ายไปที่อื่น ๆ ส่งผลต่อการประกอบอาชีพ การหารายได้ และความเป็นอยู่

“ชุมชนเมืองต้องรอด...ปากท้องต้องอิ่ม” เป็นโครงการที่ไทยพีบีเอส ร่วมกับมูลนิธิไทยพีบีเอส และเครือข่ายพันธมิตร ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการส่งต่อความช่วยเหลือ และลงพื้นที่ช่วยเหลือชุมชนแออัดในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อบรรเทาความทุกข์ร้อนของประชาชน โดยขอรับบริจาค เงิน สิ่งของ และความช่วยเหลืออื่น ระดมความร่วมมือ ทั้งจากภาครัฐและเอกชน

นอกจากนั้นยังมีการคัดเลือกชุมชนให้เป็น “ชุมชนต้นแบบ” โดยเข้าไปประสานความช่วยเหลือ นำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการ รวมถึงการแนะนำให้ชุมชนเกิดความเข้มเข็งในการที่จะบริหารจัดการตนเองเพื่อป้องกันการระบาดของโควิด-19 อย่างเป็นระบบ ทั้งจากภายในชุมชน และจากภายนอกชุมชน นำไปสู่การเกิดต้นแบบ (Model) ที่สามารถเป็นตัวอย่างในการบริหารจัดการตัวเองได้อย่างยั่งยืน

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือ สามารถบริจาคเงินได้ที่ มูลนิธิองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย เลขที่บัญชี 071-015-6235 ธนาคารกรุงไทย สาขาการปิโตรเลียม (ออมทรัพย์)

โดยไทยพีบีเอสจะนำเงินไปจัดหาอาหารแห้ง และสิ่งของจำเป็น (โดยเงินบริจาคจะส่งต่อความช่วยเหลือโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ) และบริจาคสิ่งของได้ที่ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ถ.วิภาวดีรังสิต

 

สามารถแจ้งขอความช่วยเหลือผ่าน “ศูนย์ประสานฉุกเฉิน ไทยพีบีเอส สู้โควิด-19” ได้ทาง

▪️ โทร. 02-790-2111 (20 คู่สาย ทุกวัน เวลา 09.00-16.00 น.)

▪️ LINE ID: @RongTookThaiPBS

▪️ Website: www.thaipbs.or.th/Covid19Services

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรม

กลับขึ้นด้านบน