แถลงการณ์ ส.ส.ท. กรณีถูกสำนักข่าว The Truth และสื่อออนไลน์อื่น นำเสนอข้อมูลบิดเบือนข้อเท็จจริง กล่าวหาไทยพีบีเอส

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) กรณีถูกสำนักข่าว The Truth และสื่อออนไลน์อื่น ๆ นำเสนอข้อมูลบิดเบือนข้อเท็จจริง กล่าวหาไทยพีบีเอส

สืบเนื่องจากสำนักข่าว The Truth เสนอรายการ “เปิดประเด็น” ตอน “แท้จริงสุดเน่าเฟะเบื้องหลัง “Thai PBS” เชียร์ม็อบจาบจ้วง? ใช้สื่อหนุนคนล้ม 112 ?” และรายการ “เจาะ ลึก จริง” ตอน “งามหน้า! “เมียเดวิด" “เคยอยู่ Thai PBS” สามีขอวีซ่าแต่งงาน มหาลัยใหม่ชวนทำงาน” เผยแพร่ทางช่องทาง YouTube และสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ ซึ่งมีบุคคลและสื่อออนไลน์อื่นนำไปเผยแพร่ซ้ำ จนทำให้องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือไทยพีบีเอสเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง นั้น


องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือไทยพีบีเอส ขอชี้แจงว่า จากกรณีพยายามเชื่อมโยงไทยพีบีเอส กับ นางสาวหทัยรัตน์ พหลทัพ บรรณาธิการภาษาไทย The Isaan Record นั้น ไทยพีบีเอสขอย้ำว่า นางสาวหทัยรัตน์ พหลทัพ ไม่ได้เกี่ยวข้องใด ๆ กับไทยพีบีเอส นับตั้งแต่ได้พ้นสภาพด้วยการลาออกไปตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ไทยพีบีเอสเป็นสื่อสาธารณะที่ผลิตเนื้อหารายการที่สร้างสรรค์สังคมคุณภาพและคุณธรรม ให้บริการข่าวสารที่เที่ยงตรง รอบด้านสมดุล ซื่อตรงต่อจรรยาบรรณ และส่งเสริมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ไม่เคยมีนโยบายหรือพฤติการณ์ใดอันเป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุนบุคคลหรือกลุ่มเคลื่อนไหวใดให้มีการชุมนุมหรือเคลื่อนไหวในประเด็นที่ก่อให้เกิดความแตกแยกหรือเป็นภัยต่อสถาบัน การผลิตรายการทั้งหมดของไทยพีบีเอสเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะและการพัฒนาประเทศ ภายใต้ข้อบังคับด้านจริยธรรมของวิชาชีพที่ได้รับการกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดจากคณะอนุกรรมการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนจากประชาชนหากบุคลากรของ ส.ส.ท. ทุกระดับและผู้ที่เกี่ยวข้องกระทำการหรือผลิตรายการขัดต่อจริยธรรมของวิชาชีพ โดยคณะอนุกรรมการชุดนี้แต่งตั้งโดยคณะกรรมการนโยบาย ซึ่งหลักการพื้นฐานและสิ่งที่สื่อสาธารณะพึงยึดถือทั้งหมดข้างต้นสะท้อนผ่านการนำเสนอเนื้อหาข่าวและรายการที่สามารถติดตามรับชมและรับฟังได้ทางสถานีโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ช่องหมายเลข 3 และเว็บไซต์ www.thaipbs.or.th รวมถึงทางสื่อสังคมออนไลน์และแอปพลิเคชันทั้งหมดของไทยพีบีเอส

นอกจากนี้ผู้บริหารของไทยพีบีเอสทุกระดับยังยึดมั่นบริหารงานภายใต้ ข้อบังคับ ส.ส.ท. ว่าด้วยจริยธรรมของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน พ.ศ. 2551 ที่กำหนดให้ต้องยึดมั่นในหลักผลประโยชน์สาธารณะ ความสุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีความเป็นอิสระที่ปราศจากการมีอิทธิพลหรือการแทรกแซงของบุคคล หรือกลุ่มผลประโยชน์ใด ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งทำให้การทำหน้าที่สื่อสาธารณะของ ส.ส.ท. เป็นไปโดยปราศจากอคติหรือการบิดเบือนข้อมูลหรือข้อเท็จจริงเพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มใด

แม้ที่ผ่านมาไทยพีบีเอสจะถูกกล่าวหาด้วยข้อมูลเท็จที่เจือปนด้วยอคติและจินตนาการเป็นครั้งคราว แต่ในฐานะสื่อสาธารณะ ไทยพีบีเอสพร้อมรับการตรวจสอบและเปิดกว้างรับฟังทุกเสียงสะท้อนด้วยความขอบคุณ เพื่อนำมาพัฒนาการทำหน้าที่ของสื่อสาธารณะ ให้สามารถตอบสนองความคาดหวังของประชาชนทุกกลุ่มในสังคมได้อย่างเต็มที่มากขึ้น พร้อมมุ่งมั่นทำหน้าที่สื่อซึ่งเป็นที่พึ่ง และวางใจได้ของประชาชนต่อไป

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)
21 เมษายน 2564

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรม

กลับขึ้นด้านบน