ไทยพีบีเอส เปิดพื้นที่สื่อสาร พลิกฟื้นเศรษฐกิจ แก้ปัญหาปากท้องชุมชน เริ่ม! จ.สมุทรสงคราม

ไทยพีบีเอส ร่วมเป็นสื่อกลางในการสื่อสารการเปิดเมืองของจังหวัดสมุทรสงคราม ในเดือนเมษายน 2564 เพื่อสร้างความเชื่อมั่น นำไปสู่การพลิกฟื้นเศรษฐกิจของจังหวัด ด้วยความพร้อมในทุกด้าน ทั้งการเกษตร การท่องเที่ยวและการบริการ สอดรับนโยบายวาระปากท้องที่ไทยพีบีเอสให้ความสำคัญ โดยกำหนดให้เป็นวาระเร่งด่วนขององค์กรในปี 2564

นับตั้งแต่การระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ ในช่วงเดือนธันวาคม 2563 โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่จังหวัดใกล้เคียงสมุทรสงคราม ทำให้ส่งผลกระทบต่อตัวจังหวัดโดยตรง โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงไปยังเกษตรกร พ่อค้า - แม่ค้ารายย่อย ผู้ประกอบการโรงแรม และการขนส่ง ซึ่งจากสถานการณ์ดังกล่าว จังหวัดสมุทรสงครามนับได้ว่าเป็นพื้นที่ต้นแบบแห่งหนึ่งในการบริหารจัดการจังหวัดได้อย่างมีประสิทพธิภาพ ทั้งมาตรการต่าง ๆ ที่บังคับใช้ การควบคุมการแพร่ระบาดของหน่วยงานสาธารณสุขและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เมื่อสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 โดยภาพรวมมีแนวโน้มที่กำลังจะดีขึ้น ประกอบกับทุกภาคส่วนได้เตรียมความพร้อมทุกด้านสำหรับฟื้นฟูเศรษฐกิจของจังหวัดอย่างเต็มกำลัง ไทยพีบีเอส จึงร่วมขับเคลื่อนการเปิดเมืองในหลากหลายมิติ โดยสื่อสารส่งต่อข้อมูลถึงประชาชนทั่วไปให้เชื่อมั่น พร้อมสนับสนุนการท่องเที่ยวและบริการของจังหวัดสมุทรสงครามผ่านรายการต่าง ๆ ของไทยพีบีเอส อาทิ รายการสถานีประชาชน รายการวันใหม่วาไรตี้ เป็นต้น

นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวในรายการสถานีประชาชนทางไทยพีบีเอส ว่า

เรื่องของการท่องเที่ยวสมุทรสงครามสามารถท่องเที่ยวได้ทั้งปี เพราะสมุทรสงครามเป็นเมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิถีชีวิต กิจกรรม สายน้ำ อากาศ และทรัพยากรต่าง ๆ หรืออย่างเช่น ผลไม้อย่างส้มโอที่สามารถมีบริการนักท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี ซึ่งในแต่ละพื้นที่ของสมุทรสงครามมีความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างเต็มที่ ส่วนสถานที่พัก โรงแรม โฮมสเตย์ เราพร้อมรับนักท่องเที่ยวแบบปลอดภัยในยุค New Normal เช่นกัน

ทั้งนี้ ไทยพีบีเอส ขอเป็นสื่อกลางในการสื่อสารกับประชาชนถึงความพร้อมในการเปิดเมืองต้อนรับนักท่องเที่ยว เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจให้กับชุมชนในพื้นที่จังหวัดอื่น ๆ ต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรม

กลับขึ้นด้านบน