ไทยพีบีเอส ร่วมลงนาม MOU การพัฒนาและเผยแพร่สื่อด้านการส่งเสริมศักยภาพสตรีและสถาบันครอบครัว

รศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ ไทยพีบีเอส ลงนามความร่วมมือ ร่วมกับ นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และรองศาสตราจารย์ สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการส่งเสริมความเสมอภาคและความเท่าเทียมระหว่างเพศ การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรี และการสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันครอบครัว เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้องสัมมนา 3 ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว เป็นการประสานความร่วมมือและทำงานร่วมกันระหว่างองค์กร เพื่อร่วมส่งเสริม ผลักดัน พัฒนาศักยภาพ รวมไปถึงการสร้างความแข็มเข็งให้กับสถาบันครอบครัว โดย รศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อำนวยการ ส.ส.ท. กล่าวว่า

การผลิตเนื้อหาที่เหมาะสมและเพียงพอ สำหรับเด็ก เยาวชน ครอบครัว และกลุ่มเปราะบางทั้งหลาย เป็นหน้าที่และพันธกิจของสื่อสาธารณะ เพราะฉะนั้นการลงนามความร่วมมือครั้งนี้ ทั้งกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) คิดว่า เป็นการประกาศจุดยืนที่มั่นคงมากยิ่งขึ้น อาจจะบอกว่าเป็นการส่งสัญญาณครั้งใหญ่ของประเทศไทยก็ได้ว่า พวกเราตั้งใจกันจริง ๆ และคิดว่าน่าจะยิ่งทำให้การผลักดันทิศทางของการขับเคลื่อนแล้วเกิดความสำเร็จ การเปลี่ยนแปลงระดับนโยบายน่าจะเป็นได้จริง และทำได้ดีมากขึ้น

ทางด้าน นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กล่าวว่า "เรามีวัตถุประสงค์เป้าหมายเดียวกัน คือ การสร้างสรรค์สังคม ส่งเสริมสถาบันครอบครัว คิดว่าเป็นโอกาสดีที่มีความร่วมมือร่วมกัน แต่ครั้งนี้คิดว่าเป็นในเชิงสัญลักษณ์ ในเชิงความร่วมมือที่ชัดเจน ถ้าทั้ง 3 ส่วน ประสานกันจะนำไปสู่เป้าหมายได้ ทั้งประเด็นของครอบครัว ประเด็นเรื่องสตรี ในเชิงสร้างสรรค์"

รองศาสตราจารย์สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กล่าวว่า "ครอบครัวเป็นหน่วยสังคมที่เล็กที่สุด แต่มันเป็นภารกิจสร้างคนสร้างชาติ ผมเชื่อว่า เราสามารถร่วมกันสร้างครอบครัวที่มีจิตสำนึก ครอบครัวที่มีพฤติกรรมพลังบวก และในที่สุดมันก็จะกลายเป็นครอบครัวคุณธรรม หลายครอบครัว มันก็จะกลายเป็นชุมชน หลายชุมชน ก็จะกลายเป็นสังคม ในที่สุดก็จะกลายเป็นสังคมคุณธรรม ดังนั้น นี่เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี เพราะถ้าทั้ง 3 ส่วนร่วมมือกัน จะเป็นการส่งสัญญาณว่า เรากำลังช่วยกันพัฒนารากฐานที่มั่นของประเทศ"

จากความร่วมมือของทั้ง 3 หน่วยงาน จึงได้พัฒนา รายการครอบครัวเดียวกัน Feel Good พร้อมกับบริการใหม่ Thai PBS Big Sign ภาษามือใหญ่เต็มจอ ทางช่อง ALTV ช่อง 4 ทีวีเรียนสนุก เริ่มออกอากาศวันที่ 3 เมษายน – 14 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00 – 19.00 น. โดยหลังจากนี้จะมีการประสานความร่วมมือในการพัฒนารายการ “วิชาครอบครัว” และรายการเรียลลิตี้ “ปลดหนี้ 10 คน 10 เดือน” ต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรม

กลับขึ้นด้านบน